Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva gjør du hvis det smeller i Ukraina?

Hvilke tiltak bør du som bonde sette i gang hvis krigshandlingene i Ukraina fører til utslipp av radioaktive stoffer?

INNENDØRS: Bønder kan bli pålagt å ta dyrene inn fra beite hvis et det kommer et radioaktivt nedfall over Norge.
INNENDØRS: Bønder kan bli pålagt å ta dyrene inn fra beite hvis et det kommer et radioaktivt nedfall over Norge.

Mattilsynet lanserte nylig veilederen “Tiltak for næringsmidler ved et radioaktivt nedfall”. Her lister de opp en rekke tiltak som kan gjøres for å redusere forurensningen på husdyr, fôr, drikkevann, matplanter, reindrift og sjømat hvis det skulle skje en atomulykke i Europa.

Kjernekraftverk

I skrivende stund er faren for radioaktive utslipp størst ved Zaporizjzja kjernekraftverk, som Russland kontrollerer, men Ukraina har også tre andre kjernekraftverk.

President Putin har truet med å bruke såkalte taktiske atomvåpen i Ukraina.

- Dette vil være katastrofalt der det skjer, men ikke ha noen betydning for norsk matproduksjon. En ulykke i en reaktor ved et kjernekraftverk vil derimot kunne få mye større konsekvenser, sier Håvard Thørring, som er forsker i Seksjon beredskapsanalyser i Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA). Han opplyser at alle reaktorene ved kjernekraftverket i Zaporizjzja for tiden er nedstengt.

Kan nå oss iløpet av 2 døgn

- Meteorologisk Institutt har beregnet at et utslipp ved Zaporizjzja kjernekraftverk kan nå deler av Norge i løpet av 16 timer hvis det blåser ekstremt kraftig i retning Norge. Med normal vind er det sannsynlig at utslippet når oss i løpet av cirka to døgn, sier Thørring. Han opplyser at DSA har gjort daglige spredningsprognoser den siste måneden, og at disse viser at vindretningen i denne perioden har vært slik at en ulykke ved Zaporizjzja kjernekraftverk ikke ville gitt noe radioaktivt nedfall i Norge.

NEDFALL: - Med normal vind er det sannsynlig at et radioaktivt utslippet vil nå oss i løpet av cirka to døgn hvis det blåser i retning Norge, sier Håvard Thørring i Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA).
NEDFALL: - Med normal vind er det sannsynlig at et radioaktivt utslippet vil nå oss i løpet av cirka to døgn hvis det blåser i retning Norge, sier Håvard Thørring i Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA).

- Skulle vi få en atomulykke og vinden blåser mot Norge vil nedfallet bli fortynnet ganske kraftig, men vil kunne gi utfordringer i næringsmiddelproduksjonen. De kortlivede radioaktive stoffene vil også få god tid til å brytes ned.

Størst problem i utmark

Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 var erfaringene at den radioaktive forurensningen var beskjeden på dyrket mark, men at forurensningsnivået holdt seg vesentlig lenger i utmark, særlig i fjellet. Dette fikk store konsekvenser for beitenæringa i de mest eksponerte områdene.

- Radioaktivt Cesium-137 har en halveringstid på 30 år, mens radioaktivt jod-131 har en halveringstid på 8 dager. Får du nedbør over en bestemt del av Norge vil mye av det radioaktive nedfallet regne ned der, slik det skjedde etter Tsjernobyl-ulykka, sier Thørring.

Årstiden avgjørende

Annonse

Den matproduksjonen som skjer innendørs, slik som produksjon av kylling, egg og svinekjøtt, vil i utgangspunktet være godt beskyttet.

For mat som produseres utendørs vil tidspunktet for et eventuelt radioaktivt nedfall avgjøre hvor store konsekvensene av forurensningen blir og hvilke tiltak bønder bør sette i gang med.

- Skulle et radioaktivt nedfall skje nå eller iløpet av vinteren vil konsekvensene være begrensende for årets avling, siden det meste av planteproduksjonen er ferdigstilt nå, sier Thørring.

- Hver dag nå går i vår favør. Det gjenstår fortsatt å ta opp noe lagringsgrønnsaker som for eksempel kål, gulrot og kålrot, og slakting av sau og lam pågår fortsatt, supplerer Are Sletta, seksjonsleder i Kjemisk mattrygghet i Mattilsynet.

- Hold dyra inne

Skulle utslippene derimot skje i beitesesongen kan konsekvensene bli store. Da kan husdyrbøndene bli pålagt å ta husdyra inn fra beite og holde dem inne. Mattilsynet kan også pålegge eller oppfordre bøndene til å utsette innhøsting og slakting, samt å gi dyra rent fôr. I verste fall kan de forby omsetning av enkelte matvarer. Melk vil ifølge Mattilsynet være ekstra sårbart fordi enkelte radioaktive stoffer overføres raskt fra fôr til melk.

Hvis en radioaktivt nedfall skjer på et tidspunkt av året der enga, kornet, potetene eller grønnsakene kan høstes vil bøndene få kort tid på seg til å handle. Da er det alle mann til pumpene, det vil si traktorene og treskerne, for å høste mest mulig innen de radioaktive stoffene faller ned over Norge.

TILTAK: – Skulle det skje en ulykke som gir radioaktive utslipp kan et tiltak være å kalke, som virker mot radioaktivt strontium, eller gjødsle med kalium, sier Are Sletta i Mattilsynet.
TILTAK: – Skulle det skje en ulykke som gir radioaktive utslipp kan et tiltak være å kalke, som virker mot radioaktivt strontium, eller gjødsle med kalium, sier Are Sletta i Mattilsynet.

- Går vinden i vår retning har vi inntil et par dager før nedfallet når Norge. Da er det viktig å handle raskt, sier Sletta. Aktuelle tiltak kan være å høste produkter før nedfallet kommer, eller å ta inn eller å dekke til høstede avlinger.

Rundballene er ifølge Sletta godt beskyttet. Men rundballer som er lagret ute, og eksponert for radioaktivt nedfall må vaskes grundig ned før plasten fjernes.

Kostholdsråd

- Skulle det skje en ulykke som gir radioaktive utslipp over Norge vil vi måtte sette i verk tiltak for kommende sesong. Et slikt tiltak kan være å kalke, som virker mot radioaktivt strontium, eller gjødsle med kalium. Kalium reduserer opptak av radioaktivt cesium. Andre aktuelle tiltak vil være å gi kostholdsråd og å ta prøver av planter og dyr. Prøvene vil vise om det er produkter som ikke kan omsettes, sier Sletta.

Rent og urent vann

Ifølge Mattilsynets veileder vil vann fra offentlige vannverk være trygt å bruke også ved et radioaktivt nedfall, mens vann fra bekker, elver og grunne vannkilder kan ha høyere nivåer av radioaktiv forurensning. Har du vann fra cisterne må du koble av tilførselen til cisternetanken for å hindre forurensning av allerede oppsamlet vann. Har du borevann er du trolig godt beskyttet, men har du brønn som ikke er tildekket bør du dekke denne til med presenning før nedfallet kommer.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken