Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I dag er siste frist, nesten

Torsdag 15. oktober - er siste frist for å søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2020, del 2. Skulle du glemme å sende inn søknaden i kveld finnes det fortsatt et håp.

Kvittering: 15. oktober er frist for å søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2020. Sjekk også innboksen i Altinn at du har motatt kvittering for innsendt søknad.
Kvittering: 15. oktober er frist for å søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2020. Sjekk også innboksen i Altinn at du har motatt kvittering for innsendt søknad.

- Foretak som søker etter søknadsfristen 15.10, men før 29.10, får et trekk i tilskuddsutbetalingen på kr. 1000 per dag forsinkelsen varer. Er f.eks. søknaden levert 20.10, får foretaket et trekk på grunn av sent levert søknad på kr. 5 000,-. Trekket blir beregnet automatisk i saksbehandlingssystemet og vil fremkomme av foretakets vedtaksbrev, sier seksjonssjef Linn Borsheim i Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet mottok i mars søknad fra 27 388 foretak på del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd i 2020.

- Hva skjer med søknadene til dem som søker etter 29. oktober?

- Det er ikke mulig å levere søknad etter 29.10. Dersom et foretak ikke har søkt innen 29.10, kan søknaden kun tas til behandling dersom foretaket får innvilget dispensasjon fra søknadsfristen. Slik dispensasjon kan kun gis i særlige tilfeller.

- Hvor mange søkte for sent til del 1?

- 432 foretak hadde første innsending av del 1 av søknaden i perioden 16. mars – 29. mars. I tillegg er det per dags dato 6 foretak som ikke søkte innen 29.03, men som har fått innvilget dispensasjon fra søknadsfristen og dermed har fått levert søknad.

- Hvor mange fikk ikke søknaden på del 1 behandlet på grunn av at de leverte inn søknaden etter 29 mars?

Annonse

- Hvor mange foretak som ikke har fått søknaden behandlet fordi søknad er levert etter 29.3 har vi ikke eksakte tall på. Det er ikke mulig å søke digitalt etter 29.3 og søknader levert på papir etter 29.3 vil ikke legges inn i saksbehandlingssystemet med mindre det innvilges dispensasjon fra søknadsfristen. Det er Fylkesmannen som behandler søknader om dispensasjon fra søknadsfristen i førsteinstans. Per dags dato er det registrert 6 søknader om dispensasjon fra søknadsfristen for del 1 2020, som har blitt innvilget. For søknadsomgangen 2020 kan det fortsatt være søknader om dispensasjon fra søknadsfristen til behandling, så her har vi ikke endelige tall. I tillegg må det presiseres at Landbruksdirektoratet ikke har oversikt over alle søknader om dispensasjon som har blitt avslått hos Fylkesmannen.

- Kan man søke på papir, eller bare digitalt?

- Det er mulig å søke på papir, men vi oppfordrer alle foretak til å søke digitalt. I digitalt søknadsskjema er det blant annet lagt inn flere kontroller som skal hjelpe søker med å levere en mest mulig riktig søknad.

- Er det søkere som klager på at de har problemer med å søke digitalt?

- Vi kjenner ikke til at det er mange forekomster av dette i år. For eksempel er det ingen av dispensasjonssøknadene som har blitt innvilget så langt for søknadsomgangen 2020, hvor det framgår av registreringen at tekniske problemer er årsak til at søknad ikke har blitt levert i tide. Dersom foretak har problemer med å søke digitalt, er det mulig å levere søknad på papir, svarer Linn Borsheim.

Neste artikkel

Mange vil ha trefjøs