Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I dag må du huske å søke om tilskudd

15. oktober er fristen for å søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning for 2020. Har du lagt inn søknaden din?

I dag må du blant annet søke om avløsertilskudd. Du kan risikere å tape mye penger hvis du ikke leverer søknaden innen fristen. Arkivfoto: Norsk Landbruk
I dag må du blant annet søke om avløsertilskudd. Du kan risikere å tape mye penger hvis du ikke leverer søknaden innen fristen. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Husk å legge inn del to av søknad om tilskudd for 2020, i løpet av dagen. Fristen som går ut i dag gjelder for både husdyr og planteprodusenter.

Dette er tilskuddene du kan søke om

I tillegg til det generelle husdyrtilskuddet, kan du i del to søke om tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser, tilskudd til dyr på inn- og utmarksbeiter, driftstilskudd til melkeproduksjon og spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk.

For planteprodusenter kan man søke om areal- og kulturlandskapstilskudd og distrisktstilskudd for frukt, bær og grønt. Det er også frist for å søke om tilskudd til økologisk areal og husdyr, og til avløsning ved ferie og fritid.

Annonse

Flere frister

Selv om fristen går ut i dag, kan bønder som leverer søknaden innen i kveld, endre på opplysningene i søknaden helt fram til 29. oktober. 10. januar 2020 er fristen for å etterregistrere opplysninger for avløserutgifter, salg eller husdyrsanking som har skjedd etter 15. oktober. Utbetalingene av tilskuddene vil komme i februar 2020.

Mer informasjon om tilskuddsordningene og søknader kan du finne på Landbruksdirektoratets nettsider.

Neste artikkel

Vil at mer gjødsel blir til biogass