Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

I høst bør du ta jordprøver for nematodeanalyse

Sommerens våte og kalde vær har gitt svært gode forhold for nematoder. I høst bør du derfor være ekstra nøye med å ta gode jordprøver, ifølge NLR-rådgiver.

Norsk Landbruksrådgiving anbefaler å ta grundige jordprøver i høst, på grunn av sommerens gode levekår for nematoder. Foto: NLR/Viken
Norsk Landbruksrådgiving anbefaler å ta grundige jordprøver i høst, på grunn av sommerens gode levekår for nematoder. Foto: NLR/Viken

Nematoder, eller rundormer som de ofte kalles, er parasitter som kan gjøre store skader på mange typer planter. Alle slags jordbruksvekster kan angripes, og angrepene kan gi store avlingsskader og dårlig vekst.

Kan gi avlingstap

– Første tegn på nematodeangrep er ovale sirkler i kornåkeren i traktorens kjøreretning, sier rådgiver for korn og oljevekster, Hanna Pauline Næss Holm, i Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Rådgiveren forteller at man i tillegg kan oppdage at røttene ser klumpete og syke ut.

Hun poengterer at et nematodeangrep kan innebære store avlingstap, og at det derfor er viktig å få kartlagt hvorvidt åkeren er infisert, og ikke minst hvilke typer nematoder man har.

Viktig for valg av vekstskifte

Annonse

Forskjellige nematodetyper kan angripe ulike arter, og hva slags nematoder man har på jordet, vil ha betydning for hvilke tiltak man bør gjøre.

Siden noen nematoder er artsspesifikke, kan analyseresultatene gi svar på hvilke vekster og sorter man bør velge til det neste vekstskiftet.

– I noen tilfeller kan valg av en ny sort av samme planteart være nok, fordi noen nematoder trenger spesfikke sorter å leve på. Noen sorter er også resistente mot visse nematoder, forklarer Næss Holm.

Norsk Landbruksrådgiving kan låne ut utstyr for prøvetaking, eller komme og ta jordprøvene for deg. Foto: Werner Sveum
Norsk Landbruksrådgiving kan låne ut utstyr for prøvetaking, eller komme og ta jordprøvene for deg. Foto: Werner Sveum

Kan angripe flere typer vekster

I andre tilfeller trengs det derimot helt andre plantearter.

– En av de mest vanlige nematodene, korncystenematoden, kan angripe flere typer gras og korn. Da kan det være nødvendig å velge helt andre typer vekster, for eksempel oljevekster eller åkerbønner, utdyper hun.

Det er også viktig å ha god hygiene for å unngå spredning. Ett tiltak kan være å rengjøre traktor og redskap mellom skifter, for å unngå å dra med seg nematodeegg til forskjellige jorder.

Neste artikkel

Bygger kunnskap om lagring