Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen ulovlige rester av sprøytemiddel i norsk mat

Mattilsynet fant overskridelse av plantevernmiddelrester i 1,5 prosent av prøvene.

Mattilsynets kontroll avdekket ingen norske matvarer med ulovlig høye verdier av plantevernmiddelrester. Foto: Linda Sunde, Bondebladet
Mattilsynets kontroll avdekket ingen norske matvarer med ulovlig høye verdier av plantevernmiddelrester. Foto: Linda Sunde, Bondebladet

I 2018 analyserte Mattilsynet 1 188 prøver av mat. I 17 tilfeller ble prøvene funnet av plantevernmiddelrester betegnet som overskridelse av grenseverdien. Ingen av disse matvarene var produsert i Norge.

Varene som ble kontrollert var både norske, fra EU-området og fra andre land. Det ble testet alt fra appelsiner, epler, jordbær og bringebær til poteter, ris, tomater, salat og hvete.

Prøvene ble både tatt av næringsmidler som er nye på markedet, og av produkter som man erfaringsmessig vet kan inneholde flere plantevernmiddelrester enn andre, som for eksempel rosiner.

Analyseresultatene viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdiene i 25 av 1 188 prøver, og av disse ble 17 prøver betegnet som overskridelser. Mattilsynet følger opp alle importørene og produsentene som hadde produkter der overskridelser ble avdekket.

Annonse

Det var i frukt og bær det ble funnet mest plantevernmiddelrester. Generelt var funnene her lave, og i to av tre prøver viste de målte verdiene mindre enn 10 prosent av lovlig grenseverdi, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

197 av prøvene ble gjort av økologiske produkter, og i 99 prosent av tilfellene var prøvene i overenstemmelse med krav til økologisk produksjon.Det ble påvist cyprokonazol i kaffebønner fra Honduras og klorpyrifos i lime fra Colombia. Undersøkelser konkluderte med brudd på økologiregelverket, og partiene mistet sin økologiske status.

I rosiner fra Kina ble det påvist rester av mer enn ett plantevernmiddel i 35 prosent av prøvene, og i en prøve ble det funnet rester av 14 ulike plantevernmiddel. Men ingen av prøvene var over tillatt grenseverdi.

-Våre overvåkingsprogrammer av plantevernmiddelrester i næringsmidler bekrefter den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt, bær og grønnsaker i Norge. Vi har de to siste årene ikke funnet en eneste prøve med rester over grenseverdiene i norske produkter. Også for utenlandske produkter kan vi slå fast at det er lite plantevernmiddelrester i matvarer, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Neste artikkel

Tom jubler over godkjent tørråtemiddel