Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innfører flytteforbud i mædi-sonen

For å hindre spredning av mædi, får disse trøndelagskommunene forbud mot å flytte sau

Bildet er tatt i forbindelse med mædi-testing av en værering i Verdal. Resultatene viste at værene var smittefri. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Bildet er tatt i forbindelse med mædi-testing av en værering i Verdal. Resultatene viste at værene var smittefri. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Nå er det forbudt å flytte sauer inn og ut av mædi-sonen. Dette ifølge en ny forskrift fra Mattilsynet, som trådte i kraft 16. september.

Det nye regelverket omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag og Fosen, og er innført for å begrense omfanget av mædi-utbruddet.

Som kjent er mædi en lungesykdom som utvikler seg langsomt, og det er krevende å finne smitten.

Dette er kommunene som den nye soneforskriften gjelder for:

Vikna, Leka, Nærøy, Namsskogan, Røyrvik, Fosnes, Høylandet, Flatanger, Namsos, Overhalla, Grong, Lierne, Namdalseid, Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Indre Fosen, Verdal, Frosta, Levanger, Stjørdal, Meråker, Osen, Roan, Åfjord, Ørland og Bjugn.

De nye reglene sier at:

– Sauer skal ikke flyttes inn og ut av mædi- sonen.

– Sau av begge kjønn skal ikke flyttes mellom besetninger innenfor mædi-sonen.

Annonse

– Det er ikke tillatt å avholde kåringer for værer.

– Det er forbudt å transportere sau fra forskjellige besetninger på samme bil.

Men det finnes noen unntak fra regelen:

– Det er lov med flytting inn og ut av sonen der dyr skal sendes til slakt eller hjem fra utmarksbeite.

– Det er tillatt å flytte værer inn i sonen, der både avsenderbesetning og dyret har testet negativt for mædi.

– Det er tillatt å flytte livdyr mellom besetningene innenfor sonen, dersom alle driftsenheter i livdyrsamarbeidet har testet negativt for mædi.

– I forbindelse med sanking åpner Mattilsynet for unntak for at dyr fra flere besetninger kan transporteres sammen. For eksempel: har du et dyr fra en annen besetning som du skal ta med, så kan du lage et skille mellom disse og egne dyr på transporten.

Les hele forskriften her.

Neste artikkel

Bedre betalt for sau og lam