Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innovasjon Norge utvider støttetilbudet

På grunn av koronasituasjonen utvider nå Innovasjon Norge rammene for støtte til landbruksbedrifter.

MER STØTTE: For mange som driver med lokalmat eller gårdsturisme ved siden av drifta, har store deler av inntektsgrunnlaget forsvunnet på grunn av korona. Derfor tilbyr Innovasjon Norge utvidet støtte til dem som ønsker å tilpasse seg og finne fram til nye omsetningskanaler. Illustrasjonsfoto: Linda Sunde
MER STØTTE: For mange som driver med lokalmat eller gårdsturisme ved siden av drifta, har store deler av inntektsgrunnlaget forsvunnet på grunn av korona. Derfor tilbyr Innovasjon Norge utvidet støtte til dem som ønsker å tilpasse seg og finne fram til nye omsetningskanaler. Illustrasjonsfoto: Linda Sunde

Mange som har satset på tilleggsnæringer, som for eksempel lokalmat eller gårdsturisme, opplever nå bortfall av markedsmuligheter. Innovasjon Norge innfører derfor to støtteordninger, slik at disse bedriftene kan iverksette tiltak for å finne fram til nye markeder. Den ene ordninga gir tilskudd til forprosjekter, som dreier seg om å finne ut hva man gjør når markedet faller bort.

– Det kan for eksempel handle om å finne nye markeder å omsette i, eller å finne andre tilleggsaktiviter som kan gi inntekt, forteller Inger Solberg, som er direktør for bærekraft i Innovasjon Norge.

De tilbyr nå inntil 150 000 kroner i forprosjektstøtte, der man kan få dekket 100 prosent av kostnadene, inkludert interne kostnader som lønn.

– MAN TRENGER IKKE å ha en ferdig plan for forprosjektet, men det er greit å ha tenkt gjennom hvilke muligheter som finnes, før man tar kontakt med Innovasjon Norge. Våre folk er også behjelpelige med å diskutere om det er fornuftig å satse videre, og hvordan bedriftene kan gå fram for å finne gode løsninger, forteller hun.

Den andre ordninga vil gi tilskudd til bedrifter for å gjennomføre nødvendige tiltak, som for eksempel å utvikle og ta i bruk nye markeder. Her kan bedriftene motta tilskudd, tilsvarende 75 prosent av utviklingskostnadene og 50 prosent av fysiske investeringer.

Inger Solberg er direktør for bærekraft i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge
Inger Solberg er direktør for bærekraft i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge
Annonse

FOR LANDBRUKSBEDRIFTER som for eksempel er i gang med å bygge nye driftsbygninger, og som opplever at prosjektene har blitt betraktelig dyrere enn antatt på grunn av fall i kronekurs, er det nå mulig å søke om tilleggsfinansiering. I utgangspunktet er ikke rammene for denne typen finansiering økt, men i spesielle tilfeller kan det vurderes om det bør gis dispensasjon til å gå utover dagens støttesatser.

På grunn av enormt stor pågang anbefaler Solberg at de som har planer om utvikling av egen bedrift, går inn på Innovasjon Norge sine koronasider, for å sette seg inn i hva som finnes av muligheter.

Hun poengterer at de som opplever inntektsbortfall, må benytte seg av kontantstøtteordninga fra regjeringa, og at ordningene til bedriftsutvikling kun gjelder for innovasjon og nye forretningsmuligheter i landbruket.

– Men de som hadde planer om å starte opp med aktiviteter som gir tilleggsinntekt på gården, og så falt hele markedet bort på grunn av korona, må gjerne ta kontakt med våre lokale kontorer, oppfordrer hun.

Neste artikkel

Bygget fjøs i tre og kjøpte brukt melkestall