Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Inviterer skogeiere til fagseminar

Programmet er viet framtidsskogen.

FRAMOVER: Framtidsskogen er tema på årets skogsymposium. Arkivfoto: Norsk Landbruk
FRAMOVER: Framtidsskogen er tema på årets skogsymposium. Arkivfoto: Norsk Landbruk

– Vi er trygge på at tre vil være en sentral råvare framover, men hvilke kvaliteter vil bli etterspurt av forbrukerne, hvilke kvaliteter ønsker sagbrukene framover og hvordan skal vi produsere framtidsskogen? Disse temaene skal vi belyse nærmere på årets skogsymposium, forteller fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog.

Skogsymposium 2022 arrangeres 9.–10. juni. Skogsymposiet er først og fremst et treffpunkt for skogeiere som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skjer i næringa, på praktisk og faglig front. Programmet er todelt. Det innledes med en skogdag torsdag 9. juni og etterfølges av fagseminar 10. juni.

– Fagseminaret 10. juni er viet framtidsskogen, vår mulighet til å drive skogbruk og hvordan utnytte skogmarkas produksjonsevne i forhold til klimautfordringer, mange brukere og ditto krav. Det er dette vi i det daglige og på godt norsk kaller «License to operate», forteller Holm.

POTENSIALET FOR VERDISKAPING med utgangspunkt i skogen er stort. Klimavennlige produkter og treet har egenskaper som gjør at det kan erstatte olje i mange produkter. Forventningene er store fra mange kanter til hva skogen skal yte, og midt i alle utfordringene står skogeieren, som skal forsøke å finne balansen i alt dette.

Annonse

– Vi sitter på en råstoffbase, som kan være med å forsyne framtidssamfunnet med fornybare produkter. Samtidig er det mange som er opptatt av hvordan vi driver skogbruk.

– SKOGDAGEN 9. JUNI, med tema tekniske og biologiske nyvinninger i skog, er lagt til Strandbygda i Elverum. Stikkord for dagen er digital ajourføring av skogbruksplan, basert på data fra hogstmakina, presisjonssprøyting med drone og praktiske eksempler på barblandingsskog. Vi får også en digital demonstrasjon av plantemaskinen Plantma, sier Holm.

– Det er tre år siden forrige skogsymposium, og mange av oss er sultefôret på faglig påfyll og sosialt samvær. Vi er stolte over å ønske velkommen til et bredt program, med innlegg fra forskning, skogbruk og miljøorganisasjoner, sier han.

– Fagseminaret er lagt til velkomsthallen på Norsk Skogmuseum, som har plass til 230 personer. Vi har tro på rekorddeltakelse og oppfordrer deg til å være tidlig ute med påmeldinga, sier Holm.

 fagsjef i Glommen Mjøsen Skog  Foto: Glommen Mjøsen Skog
fagsjef i Glommen Mjøsen Skog Foto: Glommen Mjøsen Skog

Neste artikkel

Arrangerer granryddedugnad