Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret: Budsjettramme på 350 mill

Bondelaget og Småbrukarlaget er blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2021.

De forenklede jordbruksforhandlingene fastsetter nye priser fra 1.juli og avklarer tilskudd fra 2021. Arkivfoto: Norsk Landbruk
De forenklede jordbruksforhandlingene fastsetter nye priser fra 1.juli og avklarer tilskudd fra 2021. Arkivfoto: Norsk Landbruk

– I en uoversiktlig tid, har vi gjennom avtalen fått avklart rammer for norsk matproduksjon framover. Det er mer viktig enn noen gang, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Foran årets jordbruksoppgjør foreligger ikke et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket. Det er stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, og prisutvikling, lønnsforhandlinger for andre sektorer er ikke gjennomført og det er ikke utviklet et budsjettanslag for 2020. Koronarestriksjoner påvirket også de praktiske mulighetene for gjennomføring av ordinære forhandlinger.

– Det var viktig å få forhandlinger denne våren. Bonden har den viktige jobben med å produsere mat også i de usikre tidene vi har nå. Da er bonden avhengig av forutsigbarhet.

Disse forhandlingene gir bonden forutsigbarhet, gjennom å fastsette nye priser fra 1.juli og avklare tilskudd fra 2021, sier Bartnes.

Ramme

Budsjettoverføringene øker med 350 mill. kroner, mens målprisene øker med 300-310 millioner kroner. Dette skal gi økte utgifter til forbruker på ca. 50 kr pr år.

Husdyr

Målprisen på gris har fått et godt løft, med 1,46 kroner økning i målprisen. Dette må også sees i sammenheng med tiltakene på prisnedskriving på korn som gjør at kraftfôrprisen ikke skal øke som følge av økt kornpris.

Melkeprodusentene får økt husdyrtilskuddet med 280 kr per ku, og driftstilskuddet øker med 5000 – 6000 kr. Det er ingen økning i målpris på melk, men tilskuddsøkningene vil likevel bidra positivt.

Annonse

For å legge til rette for bedre bruk av ressursene i utmarka, gis det 25 kr ekstra per dyr på utmarksbeite. Dette gjelder alle dyreslag.

Det gis ekstra midler til statlig kjøp av melkekvote. Fra kvoteåret 2022 økes statlig andel av omsatt kvotemengde fra 20 % til 40 %, til pris 4 kr per liter. Dette gjelder både ku- og geitmelk.

Frukt, grønt og potet

Jordbruksavtalen for inneværende år har en stor satsing på grøntproduksjon. Dette videreføres i den nye avtalen.

Målprisene øker med 2,0 % for grønnsaker og frukt, og distriktstilskuddet øker også, med 6,2 %. Målprisen for matpotet øker med 13 øre/kg, og avrensordningen for potet styrkes. Arealtilskuddet til poteter økes med 185 kr/daa for alle soner. Det gis også økte midler til investeringer innen grøntproduksjon.

Korn

Kornprisen er økt, med mellom 10 og 17 øre/kg. Arealtilskuddet øker også, med 9 kr/daa, og ytterligere 7 kr/daa for økologisk kornproduksjon.

Det forventes ingen økning i kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret, siden prisnedskrivningstilskudd er benyttet for å skrive ned kostnadene på råvarene til kraftfôr.

Slik er fordelingen på korn og oljevekster

Fordeling korn jordbruksoppgjøret 2020
Fordeling korn jordbruksoppgjøret 2020

Målpris

I Norge er det målpriser for flere sentrale jordbruksvarer: Korn, melk, svinekjøtt, potet, epler og et utvalg grønnsaker. Målprisen er en teoretisk maksimal pris fastsatt i jordbruksavtalen. Den faktiske prisen i markedet blir kalt noteringspris. Målprisen er vareprisen som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå. Da blir markedsforhold, importvernet og de tilgjengelige markedsreguleringsmulighetene med i grunnlaget.

Kilde: Norges Bondelag

Neste artikkel

Effektiv harving mot kveke