Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kartløsningen for planteproduksjon

- Jordplan dekker alle behov for de som skal tilfredsstille kravene til dokumentasjon av arealbruk og utarbeide gjødselplaner og kalkingsplaner for GPS kalking, sier Rolf Hillestad i Jordplan AS.

Jordplan har også en rekke andre nyttige funksjoner som kartlegging av drenering, søknad og dokumentasjon av bruk av slam i jordbruket.

Den typiske brukeren av Jordplan produserer korn eller gras, men blant de 2000 brukerne finnes det også grønnsaksprodusenter.

- Løsningen er bygget på åpen kildekode, og vi følger etablerte webstandarder. For eksempel kan kommunene koble seg direkte til jordplan.no for å se dreneringsdata som er lagt inn av entreprenører med GPS eller tegnet direkte i kartet, sier Hillestad.

- Har dere støtte for import av jordprøver?

- Vi støtter både import med og uten koordinater og eksport av jordprøver med koordinater. I tillegg har vi en egen produksjonsløype fra Jordplan appen i felt til bestilling og behandling av prøvene hos Eurofins, og med automatisk leveranse direkte i jordplan.no så snart analysene er godkjent hos Eurofins.

- Har dere støtte for eksport av data til andre systemer?

- Jordplan har mange eksportformater både for skifter, vekster og jordanalyser. For å gjøre det enkelt for NLR har vi til og med laget en eksport kun for Skifteplan.

Annonse
Rolf Hillestad i Jordplan AS
Rolf Hillestad i Jordplan AS

- Samarbeider dere med NLR?

- NLR har hatt et tilbud siden 2012, da Vestfold forsøksring var med å etablerte Jordplan AS. Vi samarbeider godt regionalt med NLR mange steder, men nasjonalt vil NLR tydeligvis satse alle ressursene på Skifteplan.

- Hva er den viktigste forskjellen på Jordplan og Skifteplan?

- Jordplan har kartet som den primære og aktive presentasjon av driften. Jordplan skiller også mellom driftsenhetens arronderingsmessige utforming i skifter, og hvordan arealene brukes i det enkelte år.

- Mimiro jobber med Eana Skifte, som de hevder vil ha flere funksjoner enn Jordplan og Skifteplan. Har Mimiro forsøkt å kjøpe Jordplan?

- Nei, vi har ikke hørt noe fra Mimiro, selv om eiere i Mimiro har fått presentert Jordplan ved flere anledninger. Konkurrentene til våre løsninger er ikke andre norske løsninger, men de internasjonale selskapene. Styrken hos Mimiro er tilgangen på penger og utnyttelse av organisasjonene i landbruket. Om dette er nok til å skape unike løsninger med det norske markedet som basis gjenstår å se. Det skjer mye ute i verden på dette området og det er en av grunnene til at vår løsning i størst mulig grad er basert på internasjonale standarder, sier Hillestad.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fjernstyrer nesten alt arbeidet i fjøset