Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan ikke forby import fra risikoland

Selv om Mattilsynet mener det er risikabelt å importere grovfôr fra EU-land med afrikansk svinepest, kan ikke norske myndighetene forby slik import.

Etter tørkesommeren 2018 ble det importert drøyt 10.000 tonn med gras fra land i Øst Europa der det er påvist afrikansk svinepest. Foto: Dag Idar Jøsang
Etter tørkesommeren 2018 ble det importert drøyt 10.000 tonn med gras fra land i Øst Europa der det er påvist afrikansk svinepest. Foto: Dag Idar Jøsang

- Vi har felles regler for innførsel av fôr innenfor EØS-området, noe som gjør at det ikke er mulig for Norge å generelt forby handel av grovfôr fra EU-land, sier seniorrådgiver Monica Wear Stubberud i Seksjon planter i Mattilsynet. Hun understreker at det er den enkelte dyreeier sitt ansvar å sikre at dyra får trygt fôr.

- Dyreeier må derfor kunne vise til dokumentasjon på at fôret er trygt. Se gjerne Mattilsynets veileder og sjekkliste for dokumentasjon og risikovurdering ved kjøp av importert grovfôr.

Se sjekklisten her

Se veilederen her

Betydelig import

Mattilsynet har flere ganger gått ut i media og frarådet bønder og hesteeiere å kjøpe grovfôr som var importert fra Polen, Estland, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Romania og Ungarn. Årsaken til dette var at sykdommen afrikansk svinepest er påvist i disse landene.

Annonse

Til tross for Mattilsynets klare oppfordring ble det i 2018 og 2019 importert 5402 tonn høy fra Polen, 3662 tonn fra Litauen, 870 tonn fra Estland og 785 tonn fra Latvia.

- Har det iløpet av året blitt registrert noen dyresykdommer eller utbrudd av ugras der mistanken er at dette skyldes import av grovfôr?

- Vi har foreløpig ikke registrert nye dyresykdommer, planteskadegjørere eller ugras som følge av innførselen av grovfôr, svarer Wear Stubberud.

- Alltid en risiko

Monica Wear Stubberud i Seksjon planter i Mattilsynet Foto: Mattilsynet
Monica Wear Stubberud i Seksjon planter i Mattilsynet Foto: Mattilsynet

- Det er alltid en risiko for at smitte kan følge med ved innførsel av grovfôr fra utlandet, og Mattilsynet oppfordret dyreholdere til først og fremst å bruke norsk fôr. Dersom det ikke lot seg gjøre, var det viktig at alle som innførte fôr og kjøpte eller solgte fôr fra utlandet, ivaretok ansvaret for å sikre at fôret var trygt. Vi har svært god plante- og dyrehelse i Norge. Enkelte land i Europa og land utenfor Europa har alvorlige smittsomme plante- og dyresykdommer som kan følge med på lasset ved innførsel av grovfôr. Mattilsynet frarådet særlig å innføre grovfôr fra områder med afrikansk svinepest, og ønsket naturlig nok at problemene tørkesommeren medførte, kunne ha blitt løst uten slik innførsel, sier Wear Stubberud.

Neste artikkel

– Ha en plan for kjøresporene