Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan søtpotet være et alternativ?

Med høyere temperaturer i vekstsesongen er det mulig å dyrke nye sorter for landets grønnsaksbønder. NIBIO har med gode resultater dyrket søtpotet i Grimstad.

- Søtpoteten kan også være litt krevende å lagre, sier Randi Seljåsen, forsker og stasjonsleder ved NIBIO Landvik. Foto: Knut Houge
- Søtpoteten kan også være litt krevende å lagre, sier Randi Seljåsen, forsker og stasjonsleder ved NIBIO Landvik. Foto: Knut Houge

I tre sesonger har planteforskere på Landvik ved Grimstad testet ut om det er mulig å dyrke søtpotet, og hvilke sorter som er aktuelle. De har også prøvd ut ulike dyrkingssystemer, gjødslingsnivåer og tidspunkter for å sette plantene i jorda. Erling Stubhaug ved Nibio Landvik startet forskningen på søtpotet i 2017. Frem til nå er det kun produsenten Bjertnæs og Hoel på Nøtterøy i Vestfold og noen bønder i Reddal i Grimstad som har dyrket søtpotet i Norge.

- Det ser ut til at søtpotetene gir bra avlinger i det klimaet vi normalt har i Grimstad og i Vestfold, sier Randi Seljåsen, forsker og stasjonsleder ved NIBIO Landvik.

STIKLINGER: På forsøksfeltet til NIBIO Landvik er søtpotetene dyrket i oppbygde bed, i to rader på seng. For å gi plantene god varme er jorden i plantebedene dekket med svart nedbrytbar bioplast folie. Dette gir effektiv oppvarming av jorda når sola skinner på folien. Det er er også lagt to lag med fiberduk over plantene for å holde en forhøyet veksttemperatur.

Fra forsøksfeltet med søtpotet til NIBIO Landvik. Foto: Randi Seljåsen/NIBIO
Fra forsøksfeltet med søtpotet til NIBIO Landvik. Foto: Randi Seljåsen/NIBIO

- Vi formerer planten med stiklinger som dannes fra skudd på knoller som utsettes for 27 til 30 grader over noen uker i vekstrom. Man kan benytte korte stiklinger bestående av et blad og stilk med en leddknute eller lengre skudd på 20-25 cm med flere blad og leddknuter eller slips. Vi har også prøvd med korte stiklinger tatt av et blad med stengel og en leddknute som får danne røtter i torvpotter i 14 dagers tid før planting. Sistnevnte metode har vist høyere andel misformede røtter i tidligere forsøk, sier Seljåsen. I utlandet er det vanlig å bruke ledd-stiklinger eller slips.

PLANTETIDSPUNKT: Forskerne på Landvik har plantet stiklinger på ulike tidspunkter, fra slutten av april til midten av juni.

- Det ser ut til at den totale avlingen er noe høyere ved tidlig planting i slutten av april (4,2 tonn/daa) sammenlignet med senere plantinger fra midten av mai til midten av juni (3 tonn/daa) og slutten av juni (2,5 tonn/daa). Vi ser imidlertid at når det gjelder salgbar avling var avlingsnivået ved planting i begynnelsen av juni like høy som ved planting i slutten av april (ca 2,5 tonn/daa), mens det var nedgang i salgbar avling ved planting 15. juni (1.7 tonn/daa). Det kan se ut til at en relativt sakte vekst i den kjølige vekstsesongen gir mer kroket knollform, forteller Seljåsen.

Søtpotetene ble høstet i midten av oktober etter at den første frostnatten hadde tatt bladverket.

Betalingen for søtpotet er også vesentlig høyere enn for vanlige poteter. Nibio fikk 18 kroner kiloen ved levering til lokalt torgsalg, sier Seljåsen. Prisene vil variere mye med sesong og omsetningskanal.

Man formerer planten med stiklinger som dannes fra skudd på knoller som utsettes for 27 til 30 grader over noen uker i vekstrom. Foto: Randi Seljåsen/NIBIO
Man formerer planten med stiklinger som dannes fra skudd på knoller som utsettes for 27 til 30 grader over noen uker i vekstrom. Foto: Randi Seljåsen/NIBIO

ARBEIDSKREVENDE: Å produsere søtpotet er relativt arbeidskrevende, særlig når man skal lage stiklinger.

- Hvis bønder som vil starte opp med søtpotet ikke har mulighet til å ha egne vekstrom, kan de eventuelt gjøre avtale med et gartneri om å produsere stiklingene, anbefaler Seljåsen. Hun og hennes kolleger har satt ned stiklingene i jorden for hånd, men mener en plantemaskin kan gjøre denne jobben.

Annonse

GJØDSLING: Forsøkene har vist at det er positivt å ha et relativt høyt gjødslingsnivå som fordeles i 4 omganger utover sesongen Det ble totalt gitt følgende gjødsel per dekar: 50 kg PK 11-22 og 60 kg NPK 12-4-18 samt 50 kg bor kalksalpeter. Man sammenlignet en av behandlingene N gjødsel gitt fra starten, med en annen behandling der man ventet en måneds tid før man tilsatte N gjødsel. Det ble ikke påvist betydelige forskjeller i avlingsnivå mellom de to behandlingene hverken på totalavling eller salgbar avling.

Årsaken til at man må fordele gjødselen utover i sesongen er at søtpotetene plantes på lett sandholdig jord, og der vaskes næringen lettere bort ved vanning og nedbør. Særlig i nedbørrike år er dette viktig.

For at gjødselen skulle nå ned til plantene under plasten stakk forskerne hull på plasten med et greip før første overgjødsling.

- Dette kan gjøres maskinelt med en valse med metallpinner bak på traktoren, sier Seljåsen.

KNOLLFORM: Selv om Randi Seljåsen forsiktig kan antyde en anbefaling til flere bønder på Sørlandskysten og i det sentrale Østlandet om å dyrke søtpotet er det en del utfordringer de bør være oppmerksomme på. En av disse er at man lett kan få en del søtpoteter med ujevn knollform, som er bøyde og ujevne. Disse blir frasorterte og kan dermed ikke selges som klasse 1 vare, men kan eventuelt benyttes til industri (pure, terninger og lignende). Høsting av søtpotet kan være litt krevende og helst må man investere i en spesialtilpasset planteløfter som gir minst mulig skade på knollene.

- Søtpoteten kan også være litt krevende å lagre. Den må først lagres i romtemperatur i en sårhelingsperiode for å få tykkere skall. Etter en uke i romtemperatur lagres den gjennom vinteren ved 10 grader, sier Seljåsen. Hun forteller at det er en vanlig feil blant mange forbrukere å legge søtpotetene i kjøleskapet. I husholdningen kan den lagres bedre i et kjølig soverom eller lignende.

- Ved kuldeskade på knollene får søtpotetene først en fysiologisk skade i plantevevet. Deretter kommer det lett inn råte i det skadde vevet.

VEKSTSKIFTE: Siden søtpotet er helt ny i Norge finnes det foreløpig ingen tilgjengelige midler på markedet mot skadedyr eller ugras.

- I forsøkene våre hadde vi ikke problemer med skadedyr, men det kom en del ugras mellom den svarte folien i begynnelsen av sesongen før planten dekket hele arealet. Dette ugraset fjernet vi manuelt. I konvensjonell produksjon hadde det vært ønskelig å kunne bruke et spirehemmende ugrasmiddel.

Bladmassen I søtpotetfeltet dekker etter hvert hele jordoverflaten som et teppe. Foto: Randi Seljåsen
Bladmassen I søtpotetfeltet dekker etter hvert hele jordoverflaten som et teppe. Foto: Randi Seljåsen

Søtpotet er ikke i den samme plantefamilien som potet, men tilhører vindelfamilien. Dette betyr at bønder kan dyrke søtpotet i vekstskifte med potet.

- Det som er spennende i de beste klimasonene er om søtpotet kan kombineres med tidligpotet, slik at man først produserer tidligpotet og deretter søtpotet, sier Seljåsen. Mer forskning må til før vi vet sikkert om dette er mulig å få til. Hun understreker at bønder som vurderer å starte med søtpotet først må få på plass en leveranseavtale med en grossist, med mindre man har eget gårds-salg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Nye Kilden viser 3D og tar imot GPS-data