Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan tilby biodiesel over hele landet

- Overgangen til fornybar diesel kan enkelt gjennomføres. Det kan kutte de årlige CO2-utslippene i landbruket med 450.000 tonn, sier Geir H. Ingeborgrud i ECO1, den største leverandøren av biodiesel og biofyringsolje i det norske markedet.

Geir H. Ingeborgrud i ECO1Biodiesel
Geir H. Ingeborgrud i ECO1Biodiesel

Han oppsummerer statusen for fornybar diesel i landbruket slik:

Teknisk kvalitet - OK+

Godkjenning motorer - OK

Tilgang - OK-

Pris - Ikke OK

Ingeborgrud mener myndighetene må gjøre noen grep med avgiftene på konvensjonell diesel hvis biodiesel skal bli konkurransedyktig på pris.

- Hvis avgiftsletten på anleggs- og landbruksdieselen fjernes vil dette utligne mye. Men da vil landbruket få en kostnadsøkning på mellom 400 og 450 millioner kroner per år. Dette må myndighetene finne en løsning på.

Annonse

- Biodrivstoff er både tilgjengelig og logistikkmessig modent for utrulling i dag.

- Hvordan er problemene med alger i biodiesel sammenliknet med i konvensjonell diesel?

- Med fossilfri diesel EN15940 er det ingen problemer om ikke tank hos sluttkunde er forurenset med vann og bakterievekst. Om tanken er kontaminert er EN15940 /fossilfri diesel mindre utsatt for å binde med vann og bakterier. Biodiesel EN14214 kan i visse tilfeller fungere som næring til bakterier.

- Hva er prisforskjellen mellom biodiesel (EN14214), fossilfri diesel (15940) og avgiftsfri diesel?

- Mellom biodiesel/ EN14214 og landbruksdiesel er differansen cirka 1 krone levert.

Mellom fossilfri diesel (EN15940) og landbruksdiesel er forskjellen cirka 4 kroner per liter. EN15940 har kuldekvalitet ned til -40 grader.

Han opplyser at leveringstida er mellom to og fem dager, avhengig av hvor i landet leveringa skal skje.

Neste artikkel

Biodiesel fungerer, men prisen må ned