Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kommer i mål med melkekutt

Også Rogaland er i mål med å ta sin andel.

SALG: Det er meldt inn ønske om salg av tilsammen 55 millioner liter melkekvote. Illustrasjonsfoto
SALG: Det er meldt inn ønske om salg av tilsammen 55 millioner liter melkekvote. Illustrasjonsfoto

En måned før fristen for å melde inn salg av melkekvote til staten går ut var nesten alle regioner i havn med å ta sin del av kvotekuttet. Det går fram av tall Landbruksdirektoratet la ut 28. februar.

Rogaland, som er den nest største produksjonsregionen i landet, har lenge vært lengst fra målet om å ta sin andel av totalt 40 millioner tonn melk. Ved utgangen av februar hadde 79 produsenter meldt inn til sammen 7 232 336 liter melk. Det er 93 263 liter mer enn kvoten Rogaland var pålagt å ta.

Annonse

Dermed er det bare regionene i det tidligere Hedmark fylke og tidligere Finnmark fylke som fortsatt ligger sin andel, men i prosent av totalen mangler bare 0,3 prosent. I Hedmark mangler bare 23 000 liter av målet på 2,3 millioner liter.

I alt 625 produsenter har meldt inn ønske om salg av vel 55 millioner liter melk. Målet er å dra inn 40 millioner liter.

Regionene Oslo og tidligere Akershus, Agder og tidligere Troms har den største påmeldingen i forhold til avsatt oppkjøpsmengde. I førstnevnte region var det satt av vel 750 000 liter, mens påmeldingen er på vel 2 millioner liter.

Det er prinsippet om først til mølla som gjelder. Når andelen i hver enkelt region er nådd blir produsenter som ønsker å selge satt på venteliste i tilfelle noen trekker ønsket om å selge.

Neste artikkel

Dette er det nye forholdstallet på kumelk