Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Korngrønnfôr kan bli dyre fôrenheter

Med en pris på kr. 4,83 per fôrenhet, kan korngrønnfôret bli et dyrt fôr som kun bør benyttes for å oppfylle minstemengden grovfôr i en rasjon til drøvtyggere.

Mange vurderer nå å høste kornåkeren til grønnfôr. Foto: Stein Jørgensen
Mange vurderer nå å høste kornåkeren til grønnfôr. Foto: Stein Jørgensen

Artikkelen er skrevet av Norsk Landbruksrådgiving Innlandet v/Morten Berntsen.

I en situasjon hvor mange kornbønder vurderer å selge kornavlinga på rot til grovfôrtrengende husdyrprodusenter, er det stor diskusjon rundt prisnivået og avlingsverdien av korngrønnfôr. Aslak Botten, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Østafjells, har regnet på økonomien i høsting av korngrønnfôr.

– I oppsettet kommer kornbonden ut med lik økonomi uavhengig av om det blir solgt som korn eller som korngrønnfôr, sier Botten.

Veien fram for å finne riktig pris på korngrønnfôret krever mange forutsetninger.

Faste satser og forutsetninger

I utregningene betyr ikke tilskudd noe, siden det uansett blir utbetalt som korntilskudd dersom kornbonden velger det.

– Innenfor intervallet der avlingsskadeerstatning er aktuelt, vil kornbonden få erstatta avlinga som erstatning fra Staten minus solgt avling uavhengig om det er treska som korn eller høsta og solgt som korngrønnfôr, forklarer Botten.

– Staten bruker faste satser på innholdet i rundball. Standardsatsen er 144 fôrenheter per rundball med korngrønnfôr og 160 fôrenheter per ball med gras, forklarer han videre.

Kostbare fôrenheter

– Ved beregning av avlingsnivå tar man utgangspunkt i de siste seks årene og regner snittavling av de fem beste. Fra dette må kornbonden uansett dekke egenandelen på 30 prosent, sier Botten.

Annonse

Aslak Botten har satt opp regnestykker som viser ulike scenarioer, hvor det høstes et sted mellom en halv og en hel rundball med korngrønnfôr per dekar. Ved å ta utgangspunkt i ei snittavling på 500 kg bygg per dekar, vil kostnaden per rundball være 396 kroner.

– Dette er råvareprisen på jordet, altså uten høstekostnader, sier rådgiveren.

Tabell 1: Beregning avlingsskadeerstatning ved snittavling 500 kg korn per dekar

Tabell 2: Bergening avlingsskadeerstatning ved snittavling 300 kg korn per dekar

Høstekostnader

– Den som står for slåtten og pressinga må greie dette for kr 1,25 per fôrenhet, uansett faktisk avlingsnivå og sammenlignet med en kraftfôrpris ved 4,00 kroner per kilo, sier Botten.

Dersom høstekostnaden blir høgere, vil prisen på korngrønnfôret bli høyere enn å kjøpe kraftfôr.

– For å klare dette må den som høster ha ei rimelig og effektiv høstelinje. Det bør absolutt være mye grønnmasse før åkeren blir tatt som korngrønnfôr. Derfor bør slåing av kornåker bare være et aktuelt tiltak i de tilfeller der man er avhengig av å dekke et minimum av grovfôrrasjonen med korngrønnfôr, sier rådgiveren.

Neste artikkel

Maskinparken berger slåtten – og økonomien