Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kornproduksjon i et våtere klima

Gjennom prosjektet Optikorn har NIBIO sett på tilpasningsstrategier for norsk kornproduksjon i møte med et våtere klima.

Våte og vanskelige vekstsesonger må vi kanskje belage oss på å se mer av i årene som kommer. Da blir god agronomi bare enda viktigere. Foto: Tor Jostein Sørlie
Våte og vanskelige vekstsesonger må vi kanskje belage oss på å se mer av i årene som kommer. Da blir god agronomi bare enda viktigere. Foto: Tor Jostein Sørlie

Selv om det totalt sett har vært en sesong med høye kornavlinger og god kornkvalitet, er det likevel flere steder i landet som har hatt svært utfordrende forhold, med enormt mye nedbør. Korndyrkere i blant annet Trøndelag har hatt en spesielt våt sesong, med svært små vinduer til å få gjort alle nødvendige arbeidsoperasjoner.

Klimaendringene kan potensielt føre med seg lengre vekstsesonger og varmere og tørrere vær her til lands, men vi kan også forvente flere ekstremt våte somre, slik mange har fått kjenne på denne sesongen. Det stiller enda strengere krav til bonden som agronom, både i valg av plantesorter, utstyr og dyrkingsteknikker.

Gjennom prosjektet Optikorn, har NIBIO undersøkt hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette, for å gjøre norsk kornproduksjon best mulig rusta for et våtere klima. Prosjektet blei avsluttet tidligere i år, og hensikten har vært å finne måter å sikre at avlingspotensialet i norsk kornproduksjon i det minste opprettholdes, og helst økes.

Det er tre tilpasningsstrategier som er mest sentrale i møte med fuktigere dyrkingsforhold. Det første er å sikre en god jordstruktur, ved å unngå jordpakking, som oppstår når tunge maskiner kjører over jordet. Pakking bidrar til økt vannmetting og anaerobe fohold i rotsonen, og risikoen er spesielt stor når jorda i tillegg er våt, skriver NIBIO på sine sider.

Annonse

En utfordring med jordpakking, er at det kan være vanskelig å rette opp i, når skaden først har skjedd. Forskjerne i Optikorn, testet både mekanisk og biologisk jordløsning, og opplevde at begge deler har kortvarig, eller for liten effekt.

– Det er både enklere og billigere å unngå jordpakking enn å prøve å rette opp pakkingsskader i etterkant, sier Einar Strand til NIBIO.

Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse at god drenering, også er et av tiltakene NIBIO trekker fram som viktige for å lykkes under våte forhold. Optikorns spørreundersøkelser har vist en betydelig avlingsøkning der joda er drenert eller nylig grøfta, melder NIBIO. Dårlig drenering fører også til økt avrenning, med tap av jord og næringsstoffer, og redusert kjørbarhet.

Det siste tiltaket NIBIO peker på, er delgjødsling. Resultater fra feltforsøk viser at avlingene blir like, om man gir alle gjødsla på en gang, eller om man tildeler to eller flere ganger gjennom vekstsesongen, også i bygg. Risikoen for avrenning av næringsstoffer, øker imidlertid ved store nedbørsmengder, men risikoen reduseres ved å fordele gjødslinga litt gjennom vekstperioden. Delgjødsling gjør det også mulig å justere næringstildelinga gjennom sesongen, etter de faktiske forholdene, melder NIBIO.

Neste artikkel

Samler erfaringer fra havreåret