Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kornsesongen bedre enn først antatt

Felleskjøpet tror vi kan forvente 48 000 tonn mer korn enn de anslo i august.

AVLING: Tross svært utfordrende kornår noen steder i landet, har avlingen andre steder vært så god, at prognosene er svært lovende. Foto: Kristin Bergo
AVLING: Tross svært utfordrende kornår noen steder i landet, har avlingen andre steder vært så god, at prognosene er svært lovende. Foto: Kristin Bergo

Tross svært utfordrende kornår noen steder i landet, har avlingen andre steder vært så god, at prognosene er svært lovende. Foto: Kristin Bergo

Mens høsteforholdene i Trøndelag fremdeles er utfordrende, har mange bønder på sørøstlandet hatt gunstige værforhold i september, og dermed fått store deler av kornavlingene i hus. Nå som mer korn har blitt treska, skrur Felleskjøpets den forventede avlingen opp med fire prosent i den ferskeste kornprogosen, sammenlignet med prognosen fra august.

Augustprognosen anslo at vi kunne regne med en kornavling på like under 1,2 millioner tonn, men nå forventer Felleskjøpet at det reelle tallet heller vil ligge på 1,226 millioner tonn korn, erter og oljevekster. Det tilsvarer en økning på 48 000 tonn korn fra august. Selv om prognosen for korn, erter og oljefrø er lavere enn fjorårets avling, er det likevel forventet en totalavling som er omtrent seks prosent høyere enn gjennomsnittet de siste fem åra.

HØYERE ANDEL MATHVETE

Selv om fjoråret var et særdeles godt kornår, forventer Felleskjøpet bedre avling på mathvete, rug og havre i årets sesong, mens bygg ligger rett under fjorårets nivå. Det samme gjelder for oljevekster, erter og bønner. Det forventes imidlertid at mengden fôrhvete vil være hele 50 prosent lavere enn i fjor.

Annonse

Mengden hvete i matkvalitet er derimot oppjustert siden august, og Felleskjøpet anslår nå at vi kan regne med 24 prosent mer mathvete i år enn i fjor, og 57 prosent mer sammenlignet med femårssnittet. Imidlertid er kvaliteten på årets rug lavere enn først antatt, og i den ferskeste prognosen er mengden matrug nedjustert noe. Nå ligger vi an til å få rundt 20 prosent lavere avling matrug enn femårssnittet, men likevel seks prosent mer enn fjoråret.

Tross høy andel mathvete er total hveteavling anslått til å være omtrent 15 prosent lavere enn i fjor, men sju prosent høyere enn femårssnittet.

KORNPRODUKSJONEN BLIR MER EFFEKTIV

Når det gjelder avlingsmengden per dekar, tror Felleskjøpet at produksjonen har blitt mer effektiv for samtlige vekster, utenom oljefrø og åkerbønner, som ligger på samme nivå som femårssnittet. Sammenlignet med fjoråret har derimot disse vekstene kastet rundt 30 prosent dårligere av seg, mens kornavlingene har gått ned med rundt tre prosent per dekar.

Neste artikkel

Enda et år med lite DON