Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kostbart glyfosatforbud

Vil være til skade for miljø og klima.

SPRØYTE: Om glyfosat blir forbudt, er det slutt på å sprøyte med Roundup mot kveke på høsten, og vi må tilbake til gjentatte harvinger. Det vil igjen føre til økt forbruk av diesel og økt nitrogenavrenning. Foto: Even Kristian Mangerud
SPRØYTE: Om glyfosat blir forbudt, er det slutt på å sprøyte med Roundup mot kveke på høsten, og vi må tilbake til gjentatte harvinger. Det vil igjen føre til økt forbruk av diesel og økt nitrogenavrenning. Foto: Even Kristian Mangerud

I juli skal Europas matvaresikkerhetsbyrå EFSA legge fram en ny rapport om glyfosat, virkestoffet som finnes i blant annet ugrasmiddelet Roundup. Rapporten skal legges til grunn når EU-parlamentet skal bestemme om det fortsatt blir tillatt å selge virkestoffet i EU, og dermed også i Norge.

OM VIRKESTOFFET BLIR FORBUDT, blir det i tilfelle både kostbart økonomisk, og det vil være til skade for miljø og klima, ifølge beregninger utført av den danske landbruksrådgivinga Seges.

Seges skriver at et glyfosatforbud vil føre til økt bruk av intensiv jordarbeiding på høsten for å kontrollere rotugras, og at økt mekanisk bekjempelse av ugras, igjen vil gi større risiko for utvasking av nitrogen på vinteren.

Annonse

FØR GLYFOSAT KOM PÅ MARKEDET, var det vanlig med tre til fire harvinger på høsten, før en runde med dyp pløying, for å ta livet av rotugraset. Med glyfosat ble det mulig å kutte ut både harving og pløying, og gå for pløyefrie systemer i stedet, skriver Seges.

I gjennomsnitt har Seges regnet seg fram til at det vil vaskes ut mellom 0,3 og 0,5 kilo ekstra nitrogen per dekar, om det ikke lenger blir mulig å sprøyte med glyfosat på høsten, og harving og pløying kommer tilbake. Samlet for hele det danske jordbruksarealet, vil det bety en økning på 6 700 tonn ekstra nitrogen, som renner ut i sjøen hvert år.

ØKONOMISK SETT beregner Seges at et forbud mot glyfosat, vil koste danske bønder 2,8 milliarder kroner i året, på grunn av at det vil medføre endret vekstskifte, endret strategi for jordarbeiding og endret strategi for ugrasbekjempelse.

Disse endringene vil igjen føre til at utslippene av klimagasser fra dansk jordbruk vil øke med 170 000 tonn i året, noe som tilsvarer rundt én prosent av de totale utslippene fra dansk jordbruk.

Neste artikkel

Elektroniske neser skal gi friskere planter