Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig prisøkning, lang leveringstid

– Prisene på landbruksbygg har økt med mellom 40 og 50 prosent på tre år. Prisøkninga er ille, men leveringstidene er enda verre, sier daglig leder Andreas Stø i Fjøssystemer Bygg AS.

PRISØKNING: Prisene på trelast har økt kraftig i det siste. Bildet er fra det nye fjøset til Arnt Ove Aure i Sykkylven,  som sto ferdig i november 2019. Foto: Knut Houge
PRISØKNING: Prisene på trelast har økt kraftig i det siste. Bildet er fra det nye fjøset til Arnt Ove Aure i Sykkylven, som sto ferdig i november 2019. Foto: Knut Houge

Det siste året har prisene på byggematerialer nærmest eksplodert. Ifølge sjefen i Fjøssystemer Bygg har prisøkninga vært på mellom 30 og 40 prosent på stål og på mellom 50 og 60 prosent på tre. Han forteller at prisene på de fleste andre byggematerialer, også har økt vesentlig.

AVDELINGSLEDER for bygg i Felleskjøpet Agri, Karl Arne Leivestad, sier de har registrert en prisstigning på 75 prosent på trelast.

Fjøssystemer anslår at prisene på landbruksbygg, har økt med 40–50 prosent på tre år.

– Det er nok ikke mye feil med det anslaget, kommenterer Leivestad.

– Vi står ved de avtalene vi har inngått, og har stort sett gjennomført de prosjektene vi hadde avtale om. 2021 blir et magert år med dårlig inntjening, forteller Andreas Stø.

Han opplyser at Fjøssystemer Bygg vil sette opp rundt 70 landbruksbygg i år, med stort og smått.

Utsette: – Med den prisøkninga som har vært, vil mange bønder trolig utsette eller skrinlegge byggeprosjektene, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder for bygg og planlegging i Felleskjøpet Agri. Foto: Privat
Utsette: – Med den prisøkninga som har vært, vil mange bønder trolig utsette eller skrinlegge byggeprosjektene, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder for bygg og planlegging i Felleskjøpet Agri. Foto: Privat

Felleskjøpet Agri er ifølge Leivestad involvert i 120 byggeprosjekter i landbruket i år. 30 av disse byggene setter de opp selv, resten settes opp av samarbeidspartnere.

EFFEKTEN av den siste tidas prisøkning på byggematerialer vil Fjøssystemer Bygg og Felleskjøpet Agri først se når nye avtaler skal inngås.

Annonse

– Jeg er veldig spent på hva som skjer i framtida. Det er kundene som må betale for prisøkningene til slutt. Jeg er spent på om gårdbrukerne fortsatt mener at det er økonomi i disse byggeprosjektene. Samtidig som prosjektene er blitt mye dyrere, får ikke gårdbrukerne betalt noe mer for kjøtt og melk, sier Stø.

INNOVASJON NORGE må ifølge Stø og Leivestad på banen hvis ikke byggeprosjektene i landbruket skal stoppe opp.

– Med den prisøkninga som har vært, vil mange bønder trolig utsette eller skrinlegge byggeprosjektene. Hvis de ikke får økt støtte fra Innovasjon Norge, vil nok mange legge ned drifta, sier Leivestad.

– Jeg håper Innovasjon Norge ser den prisøkninga som er i markedet, og gjør tiltak som kan hjelpe gårdbrukerne, sier Stø.

LEVERINGSTIDA på byggematerialer har også økt kraftig.

– For tida er det vanskelig å skaffe både stål og limtre. Lange leveringstider og usikkerhet om leverandørene i det hele tatt klarer å levere, er veldig bekymringsfullt. I dag står ofte leverandørene bare noen få dager ved prisene de gir, fordi det er så stor usikkerhet i markedet, forteller Stø.

FJØSSYSTEMER BYGG kjøper det meste av stålet de bruker fra Danmark. De har registrert at flere gårdbrukere har valgt å utsette byggeprosjektene, i håp om at materialprisene etter hvert vil gå ned.

– Dessverre er det lite som tilsier at prisene skal gå ned den nærmeste tida. Det er ingen aktører i markedet som mener at det vil komme en vesentlig korreksjon, sier Stø.

– Man bør ikke forvente at prisene på trelast vil gå ned, og om de går ned, vil andre byggekostnader trolig gå opp, supplerer Leivestad, og legger til:

– Betongen har ikke hatt så stor prisstigning den siste tida. Akkurat nå er det ikke så stor prisforskjell mellom et betongbygg og et sandwichbygg.

– Mange er bekymret

Prisøkninga på materialer har hittil ført til at to byggeprosjekter innen storfekjøtt, som har fått tilskudd fra Innovasjon Norge, er skrinlagte. I tillegg er ett prosjekt innen tilleggsnæring utsatt.

– Det blir spennende å se om flere prosjekter blir skrinlagte, mange er bekymret for prisøkninga. Det er alltid slik at en del prosjekter som får finansiering, ikke blir noe av. Det gjenstår å se om det blir flere i år, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Kan det bli aktuelt å øke investeringstilskuddene til byggeprosjektene, for å kompensere noe for den prisstigninga som har vært i markedet?

– Innovasjon Norge kan ikke bestemme dette. Tilskuddssatsene er bestemt i en forskrift som Landbruksdepartementet i tilfelle må endre. I 2020 ble det gjort en endring på grunn av ugunstig kronekurs, men den endringa gjaldt bare i 2020, sier Bruvoll.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fjøssystemer lanserer laserstyrt fôring