Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kun Skifteplan kan overføre data

Foreløpig er det kun Skifteplan som kan overføre dataene som trengs til klimakalkulatoren. Cropplan og Jordplan regner med at deres brukere kan gjøre det samme før sommeren.

Jordplan (bildet) vil ha klar en oppkobling mot klimakalkulatoren i mai.
Jordplan (bildet) vil ha klar en oppkobling mot klimakalkulatoren i mai.

Per i dag har brukerne av Skifteplan en stor fordel når de skal fylle ut klimakalkulatoren. De dataene som gjelder planteproduksjonen overføres automatisk fra Skifteplan til klimakalkulatoren, når man har krysset av en rute for at man aksepterer at opplysningene hentes ut.

- Det er viktig for oss at klimakalkulatoren ikke blir knyttet til Skifteplan ene og alene, sier Svein Skøien, som er prosjektleder for klimasmart landbruk i NLR.

Selv om NLR har et tett samarbeid med Skifteplan, får ikke Skifteplan eksklusivitet til å levere data til klimakalkulatoren.

Cropplan neste

Cropplan, som samarbeider tett med Felleskjøpet Agri, er etter det vi forstår det neste dokumentasjonssystemet som vil kommunisere med klimakalkulatoren

- Status for å sende data til klimakalkulatoren er at det pågår utvikling av dette, og dette beregnes å være klart i første kvartal 2021. Alle brukerne av Cropplan vil da kunne sende data direkte til klimakalkulatoren, sier Johan Martinsson i DataVäxt AB, som står bak Cropplan.

Jordplan kommer i mai

Jordplan deltok i det forberedende arbeidet med Klimakalkulatoren, men de har ennå ikke laget en oppkobling for brukerne sine mot kalkulatoren.

Annonse

- Vi valgte å ikke prioritere dette i 2020 siden det var få brukere av kalkulatoren da. Når flere av brukerne våre nå etterlyser muligheten for oppkobling, vil vi se på dette i forbindelse med vinterens planer. Vi har alle grunnlagsdataene inne i systemet vårt, så vi må bare lage en oppkobling og prøve ut denne. Dette vil skje iløpet av vinteren, slik at denne kan være klar for brukerne våre i mai, sier Rolf Hillestad i Jordplan AS Han understreker at Jordplans brukere kan registrere dataene de trenger i klimakalkulatoren allerede i dag, men at de da må hentes manuelt fra Jordplan og legges inn i klimakalkulatoren.

Agrilogg ikke kontaktet

- Vi er åpne for integrasjon mot alle systemer som gagner bonden, sier Jan-Øystein Aksnes i Agrilogg AS. Han forteller at at utviklerne av klimakalkulatoren ikke har tatt kontakt med dem.

Jan-Øystein Aksnes (t.v) og Bjørn Tore Aksnes i Agrilogg vurderer om de skal lage en løsning for å overføre data fra Agrilogg til klimakalkulatoren.
Jan-Øystein Aksnes (t.v) og Bjørn Tore Aksnes i Agrilogg vurderer om de skal lage en løsning for å overføre data fra Agrilogg til klimakalkulatoren.

- Vil dere lage en løsning for å overføre dataene fra Agrilogg til klimakalkulatoren?

- Vi er ikke negative til dette, men vil gjerne utvikle en løsning. Vi har ennå ikke fått noen forespørsler om dette. Vi har data som kan passe greit inn i klimakalkulatoren, og vi er ikke akkurat kjent for å være seine i utviklingen, svarer Aksnes.

Eana Skifte vil vente

Når vi spør Christian Schøyen, administrerende direktør i Mimiro AS, om deres program Eana Skifte vil lage en oppkobling mot klimakalkulatoren, får vi dette svaret på mail:

- Det er svært viktig at landbruket bidrar til reduksjon i utslippet av klimagasser. For å beregne og identifisere områder hvor det er viktig å sette inn klimareduserende tiltak er gode data og beregningsmodeller avgjørende. MIMIRO er allerede i dag en viktig bidragsyter med data til Klimasmart Landbruk fra storfeproduksjonen. MIMIRO har utviklet en beta applikasjon for skifteaktiviteter (Eana Skifte) og vi arbeider med videreutvikling av verktøy for skifte i samarbeid med bonden og partnere. For Eana Skifte jobber vi med et sett prioriterte områder da vi må få på plass nye og relevante løsninger i applikasjonen før vi kan oversende data til Klimasmart Landbruk spesifikt fra Eana Skifte. Tilrettelegging og leveranse av data fra Eana Skifte til Klimasmart Landbruk er derfor foreløpig ikke på utviklingsplanen i Eana Skifte på kort sikt, men noe vi vurderer også basert på tilbakemeldinger fra bonden gjennom neste sesong, skriver Schøyen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Legger om vekstskiftet etter dårlig overvintring