Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer dyrevelferdsindikator for ku

I løpet av 2020 lanserer Tine en velferdsindikator for melkekubesetninger. Indikatoren skal gi hver enkelt produsent en pekepinn på velferden i sin besetning, basert på data fra kukontrollen.

Dyrevelferdsindikatoren beregnes ut fra data fra kukontrollen. Derfor medfører det ikke noe merarbeid for melkeprodusentene. Foto: Dag Idar Jøsang
Dyrevelferdsindikatoren beregnes ut fra data fra kukontrollen. Derfor medfører det ikke noe merarbeid for melkeprodusentene. Foto: Dag Idar Jøsang

Systemet baserer seg på 42 variabler for dyrevelferd som er satt av Verdens Dyrehelseorganisasjon. Disse variablene finnes allerede i kukontrollen, og de skal ligge under delindikatorene avdrått, livslengde, stoffskifte, jurhelse, fruktbarhet, ungdyr, avhorning, døde dyr, kalver og klauv.

2015 ER SAMMENLIGNINGSGRUNNLAGET

Beregningsmodellen er justert slik at et landsgjennomsnitt for hver av delindikatorene i 2015, er satt som null. Modellen setter også opp en totalscore, hvor gjennomsnittlig totalscore i 2015 er justert til 100. Derfor kan indikatoren si noe om velferden på lands- og besetningsnivå går opp eller ned etter 2015-standarden, og produsentene kan til enhver tid se hvordan de ligger an i forhold til dette snittet.

– Systemet legger opp til at vi systematisk kan dokumentere utviklingen for dyrevelferd i melkeproduksjonen, og det skal være et verktøy for å kartlegge hva som er bra, og hva som kan forbedres i besetningene. Det har vært viktig at det ikke skal medføre merarbeid for produsentene, og at det skal virke motiverende for å jobbe mot bedre dyrevelferd, forklarer Olav Østerås som er veterinær og fagspesialist i Tine.

Olav Østerås er veterinær og fagspesialist i Tine, mens Stine Kischel er spesialfagrådgiver innen dyrevelferd. Nå jobber de med å utarbeide velferdsindikatoren.
Olav Østerås er veterinær og fagspesialist i Tine, mens Stine Kischel er spesialfagrådgiver innen dyrevelferd. Nå jobber de med å utarbeide velferdsindikatoren.
Annonse

SKAL BRUKES SAMMEN MED FJØSRUNDE

I forbindelse med utviklingen av systemet, har Tine sammenlignet dyrevelferdsindikatoren i 40 besetninger, med Tine-rådgiveres vurdering av velferden i besetningene. Disse sammenligningene viste at det var tydelige sammenhenger mellom indikatorene og vurderingene, men at det var noen unntak.

– Det er viktig å vite at det kun er en indikator på velferden, og at man også må være tilstede i fjøset for å vurdere hvert enkelt tilfelle. Derfor har vi tenkt at velferdsindikatoren kan kobles sammen med den årlige fjøsrunden som allerede er etablert i Tine, forteller Stine Kischel som er spesialrådgiver innen dyrevelferd i Tine.

Både Kischel og Østerås poengterer at fjøsrunde og indikator sammen vil skape et godt grunnlag for å systematisere velferdsarbeidet. For øyeblikket er Tine i gang med å teste en betaversjon av indikatoren i 20 besetninger i hvert produsentlag i Verdal, Øvre Romerike, Klepp og Sandnes, og erfaringene fra disse produsentene vil være et viktig bidrag når velferdsindikatoren skal bli tilgjengelig for alle, i løpet av året.

Neste artikkel

Fikk nei, vurderte å sende dyra til slakt