Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserte N-fikserende bakterie

Biostimulant for å sprøyte på plantene

NITROGEN: Biostimulanten BlueN skal sprøytes på plantene slik at de kan hente ut nitrogen fra lufta. Foto: Kristin Bergo
NITROGEN: Biostimulanten BlueN skal sprøytes på plantene slik at de kan hente ut nitrogen fra lufta. Foto: Kristin Bergo

På Plantekongressen i Danmark nå i januar kunne selskapet Corteva vise fram sitt nye produkt som de kaller for BlueN. Landbrugsavisen skriver at BlueN er en såkalt biostimulant som hjelper plantene å oppta nitrogen direkte fra atmosfæren og bidrar til å optimere plantenes vekst og avlingspotensiale.

Annonse

Bakterien i BlueN sprøytes på plantene og opptas gjennom bladene. I følge reklamen kommer bakteriene seg inn gjennom spalteåpningene i planten og koloniserer seg i mellom plantecellene i bladene. Der konverterer bakteriene nitrogen fra lufta om til ammonium som plantene kan bruke.

Videre skriver Landbrugsavisen at forsøk skal ha vist to til fem prosent økt avling ved bruk av BlueN. Corteva jobber nå med å finne ut om avlingene opprettholdes ved bruk av BlueN, selv om de senker nitrogengjødslinga med to til tre kilo per dekar.

Produktet er enda ikke testet i landsforsøkene i Danmark og de veit ikke hvor god effekt det har under danske forhold. Eller norske for den del.

Neste artikkel

Strålende respons for bærekraftpris