Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere import, men høyere pris

Vi har importert en prosent mindre landbruksvarer, men betalt 15 prosent mer.

IMPORT: Vi har importert mindre storfe- og svinekjøtt etter pandemien. Foto: Mostphotos
IMPORT: Vi har importert mindre storfe- og svinekjøtt etter pandemien. Foto: Mostphotos

Norge har importert en prosent mindre jordbruksvarer så langt i år, men kraftig prisstigning gjør likevel at importverdien har økt med 15 prosent. Det skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Større innenlands etterspørsel under pandemien gjorde at importen av både storfe- og svinekjøtt økte mye i 2020 og 2021, men i 2022 har importen blitt redusert i samme tidsrom. Det er importert 13 630 tonn storfekjøtt. Hele 26 prosent mindre enn i fjor. Likevel har økte priser på storfekjøtt internasjonalt ført til at verdien av storfeimporten er 3 prosent høyere.

PÅ SAMME VIS ER DET TIL NÅ i år importert rundt 5 640 tonn svinekjøtt. Det er 46 prosent mindre enn i fjor, men importverdien har bare gått ned med 25 prosent.

Mengden import ost har gått ned med en prosent, og det er faste oster, fetaost og muggost som står for nedgangen. Ost utgjør over halvparten av det vi importerer av meieriprodukter.

Annonse

Importen av ferske grønnsaker har gått ned med nesten 3 500 tonn, som utgjør en nedgang på 4 prosent. Samtidig har verdien på importen økt med 1 prosent. For poteter viser tallene at importen så langt er omtrent to tredjedeler av importen på samme tid i fjor. Vi har importer i alt 25 500 tonn poteter.

FOR KORN ER DET SÅ LANGT importert nesten 13 prosent mer målt i mengde. Særlig har importen av bygg og havre økt kraftig sammenlignet med fjoråret, mens importen av rug er den laveste på seks år. Landbruksdirektoratet mener at økningen kan ha sammenheng med uro for tilgangen på korn som følge av krigen i Ukraina.

Verdien av kornimporten har økt med 54 prosent som følge av de høye kornprisene på verdensmarkedet, men direktoratet skriver at de rekordhøye kornavlingene i Norge dette året trolig vil gi seg utslag i noe redusert import resten av året.

Neste artikkel

Disse landene importerer vi mest jordbruksvarer fra