Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Leverer mjølk på bestilling

Norske mjølkekyr har levert 20 millioner liter mer enn i fjor.

KUMJØLK: Det har blitt produsert nesten 20 millioner flere liter kumjølk i første tertial sammanlignet med samme periode i fjor. Arkivfoto: Norsk Landbruk
KUMJØLK: Det har blitt produsert nesten 20 millioner flere liter kumjølk i første tertial sammanlignet med samme periode i fjor. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Vinteren og våren 2020 handlet mye om utkjøp av mjølkekvoter for å redusere produksjonen. Med pandemi og stengte grenser snudde trenden. Fra et pålegg om å bare produsere 96 prosent av mjølkekvoten ved inngangen til 2020, økte bestillingen fra staten opp til 107 prosent av kvoten ved inngangen til 2021.

Resultatet etter årets fire første måneder er at norske mjølkekyr har levert 3,7 prosent mer mjølk enn på samme tid i fjor. Samtidig har også innholdet av fett og protein økt, viser tall fra markedsregulator Tine.

I ALT ER DET LEVERT 538 millioner liter kumjølk i første tertial. Opp 19 335 000 liter. millioner liter.

– Mjølkeproduksjonen så langt i år er tilfredsstillende. Vi klarer å bygge lager og har høy leveringsgrad. Det er positivt at produksjonen balanserer med behovene i markedet. Det ser ut til at forholdstallet er på et fornuftig nivå. Så er vi naturligvis spent hvordan sommerdumpa blir i år. I fjor opplevde vi en positiv utvikling i 3. kvartal. Budskapet fra Tine i år er at vi fortsatt trenger all den sommermjølka vi kan få, poengterer Johnny Ødegård, som er direktør i Tine Rådgiving og Medlemsservice, i en pressemelding.

Annonse

Det er levert mer mjølk i alle fylker, med unntak av Troms og Finnmark og Møre og Romsdal og Troms og Finnmark. Der har det vært en nedgang på henholdsvis 3,1 og 0,4 prosent.

FORUTEN EN ØKNING I leveransene på 15 prosent fra de få mjølkeprodusentene i Oslo (fra 125 000 til 143 000 liter) er det i Rogaland og Vestfold og Telemark at mjølkeleveransene har økt mest, med henholdsvis 5,5 og 5,3 prosent.

Utviklingen i tørrstoff i mjølka har også vore positiv. Fettprosenten har økt fra 4,35 til 4,45 prosent, mens proteinprosenten har økt fra 3,42 til 3,53 prosent. Det er godt over prognosene som Tine laget i desember.

FOR GEITEMJØLK ER IKKE tallene like positive. I hvert fall ikke over hele landet. Så langt i år er det levert 6 118 000 liter geitemjølk, som er en nedgang på 3,2 prosent fra i fjor.

I Viken fylke er er nedgangen i mjølkeleveranser på hele 17,6 prosent, fra 389 000 til 321 000 liter. Målt i antall liter er nedgangen i Troms og Finnmark som er vårt nest største geitefylke, enda større. Der ble det levert 75 000 færre liter mjølk i første tertial, som utgjør en nedgang på 6,0 prosent.

TO FYLKER ØKTE produksjonen av geitemjølk. I Vestland ble det levert 49 000 liter geitemjølk mer enn i samme periode i fjor. Det utgjør en økning på 3,2 prosent. Vestfold og Telemark hadde en økning på hele 9,9 prosent, og målt i volum utgjorde denne økningen 27 000 liter.

Det har også blitt mer tørrstoff i geitemjølka. Den har økt fra 12,66 til 12,94 prosent.

Neste artikkel

Urban bonde med utfordrende naboer