Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matproduksjon er en samfunnskritisk rolle

Kan ha rett på barnepass under korona-stenging av skole og barnehage, men kommunen din bestemmer.

Matproduksjon er en samfunnskritisk rolle. Derfor faller matprodusenter inn under regjeringens liste over de femten samfunnskritiske rollene som må opprettholdes under korona-utbruddet.

Kritiske samfunnsfunksjoner:

Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene

Annonse

Fra fredag 13. mars er alle skoler og barnehager nå stengt, men for barn av foreldre med samfunnskritiske roller, vil det likevel være et tilbud.

Dette skriver Bondelaget om matprodusentens rettigheter:

– Forsyningssikkerhet er nevnt som samfunnskritisk, og hele verdikjeden for matforsyning, inkludert primærprodusenten, omfattes av dette. Dersom bønder med barn ikke får hverdagen til å gå opp med stengte skoler og barnehager, omfattes de av dette tilbudet om barnepass og opplæring. Det er imidlertid kommunene som gjør de nærmere prioriteringer, skriver Bondelaget på sine nettsider.

Neste artikkel

Farvel teljedato