Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet innstiller rutinetilsyn

Som følge av koronakrisen begrenser Mattilsynet tilsynsaktiviteten inntil videre.

Karen Johanne Baalsrud, direktør i avdeling for planter og dyr i Mattilsynet
Karen Johanne Baalsrud, direktør i avdeling for planter og dyr i Mattilsynet

Mattilsynet følger Folkehelseinstituttets råd for å hindre at ansatte ikke blir utsatt for smitte eller bidrar til smitte.

- De aller fleste av våre 1300 ansatte jobber nå fra hjemmekontor. For å hindre spredning av koronaviruset begrenser Mattilsynet inntil videre en del av tilsynsaktiviteten som krever fysisk kontroll. Vi vurderer forløpende hvilke tilsyn vi kan og må utføre, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør i avdeling for planter og dyr i Mattilsynet

Annonse

- Hvilke saker vil dere prioritere å gjennomføre fysiske tilsyn på?

- Mattilsynet ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner som skal sikre matvareforsyningen. Derfor er det særlig viktig å sikre vår egen bemanning i kjøttkontrollen på slakteriene, på grensekontrollstasjonene, samt på kontorene som utsteder eksportsertifikater for sjømat og andre produkter, sier Karen Johanne Baalsrud. Hun understreker at Mattilsynet vil følge opp alvorlige bekymringsmeldinger om både mat og dyr.

- De fleste overvåkings- og kartleggingsprogram på landdyr og planter utsettes inntil videre. Prøver til disse kan tas ut på et senere tidspunkt. Vi har daglig kontakt med aktørene i næringsmiddelindustrien, landbruket, sjømatnæringen og drikkevannsbransjen om beredskapstiltak og hvordan vi sammen kan sikre matforsyningen og løse utfordringene i en svært krevende situasjon. Det reises mange problemstillinger som vi forsøker å avklare så raskt som mulig, noen ganger i samråd med helsemyndigheter og departementene. I tillegg tar vi opp mulige utfordringer vi mener næringene må være forberedt på, sier Karen Johanne Baalsrud.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fugleinfluensa påvist i Norge