Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet myker opp regler for fiskemel

– Kan bli behov å flytte kraftfôrproduksjon mellom ulike anlegg.

Nå vil Mattilsynet gi kraftfôrprodusenter dispensasjon til at dagens krav om atskilt produksjonslinje for drøvtyggerfôr.  Arkivfoto: Norsk Landbruk.
Nå vil Mattilsynet gi kraftfôrprodusenter dispensasjon til at dagens krav om atskilt produksjonslinje for drøvtyggerfôr. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

På grunn av usikkerhet rundt fôrråvarer som vanligvis importeres fra Kina, vil fôrprodusenter som Felleskjøpet få behov for å bruke fiskemel i kraftfôr til svin og fjørfe. Dette kommer fram i en melding på Mattilsynets nettsider.

«Koronautbruddet kan medføre mangel på fôrråvarer, som for eksempel aminosyrer. Dette gir et behov for å kunne benytte fiskemel i fôr til svin og fjørfe for å sikre nødvendig fôrkvalitet», skriver Mattilsynet.

– Vi er i en situasjon der vi ikke kan utelukke utfordringer med leveranser av eksempelvis aminosyrer, vitaminer og mineraler. Tilgang til fiskemel kan derfor være et risikodempende tiltak fordi det inneholder mye protein og har et bra innhold av vitaminer og mineraler, sier administrerende direktør, Knut Røflo, i Felleskjøpet fôrutvikling.

Kan flytte produksjon mellom anlegg

Nå vil Mattilsynet gi kraftfôrprodusenter dispensasjon til at dagens krav om atskilt produksjonslinje for drøvtyggerfôr.

I dagens regler er det slik at fiskemel er tillat å bruke til fjørfe og svin, men forbudt dersom det blir produsert på samme fabrikk som drøvtyggerkraftfôr.

– Dispensasjonen gis for å avhjelpe en eventuell situasjon hvor det må flyttes produksjon mellom anlegg på grunn av koronasmitte, presiserer Røflo.

Han er svært fornøyd med Mattilsynets avgjørelse.

Annonse

Det er nå den enkelte kraftfôrprodusent som må søke Mattilsynet om dispensasjon i hver enkelt tilfelle.

Knut Røflo er administrerende direktør i Felleskjøpet fôrutvikling
Knut Røflo er administrerende direktør i Felleskjøpet fôrutvikling

Vanskelig å skille kjøttbeinmel og fiskebeinmel

Det var i kjølvannet av utbruddet av munn- og klovsyke i England at EU la ned forbud om å bruke fiskemel i drøvtyggerkraftfôr. Bakgrunnen for forbudet var for å unngå risikoen for innblanding av kjøttbeinmel.

Kjøttbeinmel som var mangelfullt behandlet var kilden til epidemien i England på 90-tallet. Her til lands ble ikke regelverket implementert før i 2010.

– Begrunnelsen for fiskemelsforbudet på drøvtyggerkraftfôr var at det var vanskelig å skille fiskemel og kjøttbeinmel, og at ikke fantes godkjente metoder for å skille dem, forteller Røflo til Norsk Landbruk.

Norsk Landbruk presiserer: I en tidligere utgave av denne saken, kom det ikke godt nok frem at saken handlet om atskilte produksjonslinjer mellom kraftfôr til fjørfe/svin og drøvtyggere.

Neste artikkel

Rekordresultat i Topigs Norsvin