Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hevder Mattilsynet tolket regelverket feil

Mattilsynet påla i fjor en rekke sauebønder å avlive hele eller deler av besetningene sine fordi enkelte dyr hadde brukt øyesalven Kloramfenikol. Nå viser det seg at disse dyra trolig ble avlivet og destruert helt unødig.

Illustrasjonsbilde: Kristin Bergo
Illustrasjonsbilde: Kristin Bergo

Det var i fjor høst Mattilsynet avdekket at 21 veterinærer, i ulike deler av landet, hadde forskrevet øyesalven Kloramfenikol. I EU har det vært forbudt å bruke denne øyesalven på produksjonsdyr helt siden 1995.

Da sauebøndene ba om at det ble tatt prøver av dyra, som hadde fått øyesalven for flere år siden, for å sjekke om det fortsatt var spor av virkestoffet, nektet Mattilsynet dette.

- Trygge restnivåer kan ikke settes, uttalte fagdirektør i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud, den gang til Bondebladet.

Overfor både egne lokalt ansatte og berørte bønder, ga Mattilsynet sentralt beskjed om av det ikke var noen vei utenom avliving og destruksjon fordi «det ikke finnes en nedre grenseverdi» og at det derfor «ikke er mulig å komme seg ut av uføret med prøvetaking».

De aktuelle produsentene fikk derfor ingen mulighet til å dokumentere at dyra var fri for reststoffer av kloramfenikol.

Her står det at grenseverdien for kloramfenikol er 0,15 μg/kg.
Her står det at grenseverdien for kloramfenikol er 0,15 μg/kg.

Grenseverdi finnes

Annonse

Men nå viser det seg at det faktisk er et grensenivå for kloramfenikol i EØS-regelverket. Vi har fått et tips fra en veterinær som ønsker å være anonym, om å sjekke kommisjonsforordning (EU) 2019/1871. Denne gjelder som forskrift i Norge. Her står det at grensenivå for kloramfenikol er 0,15 μg/kg.

I tillegg til dette sier Artikkel 5 i denne EØS-forordninga at «næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av et farmakologisk virksomt stoff i en konsentrasjon som er lavere enn referanseverdien for tiltak, skal ikke forbys å komme inn i næringsmiddelkjeden». Dette gjeld også for kloramfenikol.

Likevel valgte altså Mattilsynet å slå på stortromma og kreve avliving og destruksjon av et stort antall dyr i fjor, uten at det ble tatt prøver av disse.

Hvor mange besetninger og dyr som ble avlivet og destruert vet vi i skrivende stund ikke.

Her står det at «næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av et farmakologisk virksomt stoff i en konsentrasjon som er lavere enn referanseverdien for tiltak, skal ikke forbys å komme inn i næringsmiddelkjeden».
Her står det at «næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder restmengder av et farmakologisk virksomt stoff i en konsentrasjon som er lavere enn referanseverdien for tiltak, skal ikke forbys å komme inn i næringsmiddelkjeden».

Anledning til prøvetaking

0,15 μg/kg er høyeste tillatte deteksjonsnivå for kloramfenikol et akkreditert laboratorium kan ha. Alle laboratorier som er akkrediterte for å analysere for restmengder av kloramfenikol i animalske næringsmiddel kan derfor detektere dette nivået.

- Dette betyr at det hadde vært mulig å løse situasjonen med prøvetaking, som er et vesentlig mindre inngripende virkemiddel enn destruksjon, sier veterinæren og legger til: - Det ser ut til at Mattilsynet i stedet har lagt vekt på konsolidert forordning 37/2010 som sier at kloramfenikol er forbudt å bruke på produksjonsdyr. Dette er forsåvidt korrekt, i den forstand at en veterinær ikke har lov til å bruke det på produksjonsdyr. Men når skaden først har skjedd er det kommisjonsforordning 2019/1871 som gjelder. EØS-regelverket står over vårt nasjonale regelverk. Vi har et nasjonalt regelverk i restkontrollforskriften som sier at det ikke er lov å holde produksjonsdyr som er tilført forbudte stoffer. Her er det dispensasjonsadgang nettopp fordi dette ikke er bestemt av EØS-avtalen. Når det er dokumentert nivå av kloramfenikol under tiltaksgrensen er det EØS-regelverket som gjelder. Da sier kommisjonsforordning 2019/1871 at det ikke er lov å nekte adgang til matkjeden.

Du kan lese hele Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr HER!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bli med på lam 2023