Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Melk og storfe fikk mest

Med unntak for Troms og Finnmark har Innovasjon Norge brukt opp alle midlene til landbruket for i år. Vi har oversikten over hvilke husdyrproduksjoner som har fått investeringstilskudd i 2020.

I mai flyttet kyrne til Leif Sverre Løkken inn i nytt løsdriftsfjøs med skraperobot. Prosjektet var støttet med investeringsmidler fra Innovasjon Norge.
I mai flyttet kyrne til Leif Sverre Løkken inn i nytt løsdriftsfjøs med skraperobot. Prosjektet var støttet med investeringsmidler fra Innovasjon Norge.

De fleste tilskuddene Innovasjon Norge har gitt til husdyrproduksjoner i år, er gitt til melkeprodusenter og produsenter av storfekjøtt.

Av de 428 husdyrprodusentene som har mottatt investeringstilskudd, var det 241 som var melkeprodusenter og 102 som produserte storfekjøtt.

383 millioner fordelt

Investeringsmidlene som hittil i år er gitt til husdyrprodusenter, er på til sammen 383 millioner kroner. Av dette er 254 millioner gitt til melkeprodusenter med ku og 80 millioner til produsenter av storfekjøtt.

Investeringstilskuddene til husdyrprodusenter er i år noe mindre enn de var i fjor, da det ble gitt 414 millioner kroner i tilskudd til husdyrprodusenter.

– Dette skyldes i hovedsak at for 2020, er 74 millioner kroner av midlene til investering og bedriftsutvikling i landbruket, øremerket til investeringer innen grøntproduksjoner, som potet, grønnsaker, frukt og veksthus, forteller spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Løsdrift prioritert

Hvert fykje vedtar hvilke produksjoner og tiltak som skal prioriteres. Kjell Bruvoll sier noen prioriteringer går igjen fra år til år, og fra region til region.

– Omlegging til løsdrift og storfedrift i grasområder pleier å være høyt prioritert. I Sør-Norge har grøntproduksjonen naturligvis høyere prioritering enn i Nord-Norge, sier Bruvoll.

En oversikt inne på Innovasjon Norge sin hjemmeside, viser prioriteringene i hvert fylke. I de fleste fylkene står svin, egg, kylling, sau og hest på lista over ikke-prioriterte investeringer. Dette avspeiler seg også i oversikten over hvilke produksjoner som har fått investeringstilskudd i 2020.

Landets sauebønder har til sammen fått 28 millioner kroner, svineprodusentene tre millioner og produsentene av egg og kylling kun fire millioner kroner.

Annonse
Innovasjon Norge
Innovasjon Norge

Kan søke for neste år

– Om du sender inn en søknad nå, vil det ikke bli gitt tilsagn før neste år. De søknadene vi mottar, vil bli vurdert etter de prioriteringene som gjelder for 2021, sier Kjell Bruvoll.

Han vil ikke forskuttere hvordan prioriteringene blir, men forteller at prioriteringene i fylkene vil være på plass seinhøstes. Da legges det ut informasjon om dette på hjemmesiden til Innovasjon Norge.

– Tror du små og mellomstore melkebruk fortsatt vil være prioritert?

– Ja, men det gjenstår å se om disse søker. De minste produsentene sliter med å få lønnsomhet for investeringer i løsdrift og robot, sier Bruvoll.

– Om du sender inn en søknad nå, vil det ikke bli gitt tilsagn før neste år, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll for landbruk i Innovasjon Norge.
– Om du sender inn en søknad nå, vil det ikke bli gitt tilsagn før neste år, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll for landbruk i Innovasjon Norge.

Støtter bioenergianlegg

Innovasjon Norge har også gitt 90 millioner kroner i støtte til bioenergianlegg i landbruket. Støtten fordeler seg slik:

Biogass/biokull: Fire saker

Gårdsvarme (fyningsanlegg, varmegjenvinning, varmepumper og solceller): 157 saker

Varmesalg: 13 saker

Forprosjekter/forstudier: 18 saker 

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Jeg er veldig glad i jobben min