Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer gammel skog

– Registreringene våre viser at arealet med gammel skog er økende, sier seniorforsker Jogeir Stokland ved NIBIO på Ås.

Dette gjelder særlig i fjellskogen, der det ikke drives så mye skogbruk.

Annonse

– Både stående volum, antall grove trær, samt volumet av død ved og arealandelen gammel skog, har økt betydelig gjennom tidsperioden fra 2002 til 2017, forteller han.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

60 millioner kroner til skogplanting