Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Midlene er snart oppbrukt

I de største landbruksfylkene er investeringsmidlene til Innovasjon Norge allerede oppbrukt. Disse fylkene tar derfor ikke imot nye søknader.

Investeringstilskudd: Anders Hjellbakk i Hornindal i Volda flyttet inn i nytt fjøs ved årsskiftet 2019/2020. Han fikk to millioner kroner i investeringstilskudd fra Innovasjon Norge.
Investeringstilskudd: Anders Hjellbakk i Hornindal i Volda flyttet inn i nytt fjøs ved årsskiftet 2019/2020. Han fikk to millioner kroner i investeringstilskudd fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge skal i år tildele landbruket 664 millioner kroner i investeringsstøtte. Av dette skal 120 millioner kroner gå til frukt- og grøntprodusenter.

Søknadene om investeringstilskudd vurderes av regionkontorene til Innovasjon Norge.

– De regionene som er tomme nå, var i fjor tomme i mai eller juni, forteller spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Både Region Viken, som inkluderer de gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, samt Oslo, og Region Rogaland, la i begynnelsen av mars ut på hjemmesidene sine at det nå var tomt for midler til investeringer, og at nye søknader ikke tas imot før i 2022.

Etter det vi erfarer, er kassa også snart tom i flere andre regioner.

Innlandet: Har satt strek

– Hos oss satte vi strek 16. februar. Søknader som har kommet inn etter denne datoen, vil det være krevende å få rammen til å rekke, sier finansieringsrådgiver Tom-Arild Fredriksen i Innovasjon Norge Innlandet.

Han opplyser at Region Innlandet fram til denne datoen hadde mottatt totalt 190 søknader på utbygginger, for til sammen 690 millioner kroner. De omsøkte tilskuddene i Innlandet per 16. februar, var på til sammen 189 millioner. Region Innlandet har 80 millioner kroner til fordeling, inkludert tilleggsnæringer.

– Årets situasjon er meget spesiell. I fjor kom den siste søknaden som fikk støtte, inn cirka 12. mai, forteller Fredriksen.

Annonse

Vestland: Sjansene er lik null

– For de søknadene vi mottar nå, er sjansene omtrent lik null for å få tilskudd. Disse søknadene vil i stor grad bli returnert, og de som har sendt dem, vil bli bedt om å sende inn nye søknader ved årsskiftet neste år, sier Karsten Valland, som er finansieringsrådgiver i Region Vestland i Innovasjon Norge.

Han oppfordrer de som får søknadene i retur, til å bruke tiden godt på å planlegge og skrive en så god søknad som mulig for neste år.

Region Vestland har fått rundt 70 søknader på til sammen 90 millioner kroner innen husdyrproduksjon. De vil trolig tildele 72 millioner kroner.

Vestland har mange melkeproduksjonsbruk, og andelen båsfjøs er den høyeste i landet. Her er det et stort investeringsbehov for de melkeprodusentene som vil være med videre, og innfri kravene som kommer i 2024 og 2034.

– I år har vi kanskje penger til 18–20 ombygginger fra båsfjøs til løsdrift, sier Valland.

Trøndelag: Potten er disponert

Også Region Trøndelag har mottatt flere søknader enn vanlig. Finansieringsrådgiver Johan Helge Sandberg i Region Trøndelag sier at potten nå er disponert.

– Vi har omsøkt et langt høyere beløp enn det vi er tildelt i ramme. Trøndelag har fått tildelt en ramme på 78 millioner kroner. Vi har allerede bevilget 40 millioner kroner og har ubehandlede søknader på 63 millioner.

Sandberg sier de vil ta imot søknader ut mars.

Det er fortsatt mulig å søke på investeringsmidler fra Innovasjon Norge i Troms, Finnmark, Nordland, Agder og Møre og Romsdal.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Midlene er snart oppbrukt