Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Midlene er snart oppbrukt

I de største landbruksfylkene er investeringsmidlene til Innovasjon Norge allerede oppbrukt. Disse tar derfor ikke imot nye søknader.

Anders Hjellbakk i Hornindal i Volda flyttet inn i nytt fjøs ved årsskiftet 2019/2020. Han fikk to millioner kroner i investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Foto: Knut Houge
Anders Hjellbakk i Hornindal i Volda flyttet inn i nytt fjøs ved årsskiftet 2019/2020. Han fikk to millioner kroner i investeringstilskudd fra Innovasjon Norge. Foto: Knut Houge

Innovasjon Norge skal i år tildele landbruket 664 millioner kroner i investeringsstøtte. Av dette skal 120 millioner gå til frukt- og grøntprodusenter.

Søknadene om investeringstilskudd vurderes av regionkontorene til Innovasjon Norge.

- De regionene som er tomme nå var i fjor tomme i mai eller juni, forteller spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Både Region Viken, som inkluderer de gamle fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, samt Oslo, og Region Rogaland, har lagt ut på hjemmesidene sine at de nå er tom for midler til investeringer, og at nye søknader ikke tas imot før i 2022.

Etter det vi erfarer er kassen snart tom i flere av de andre regionene.

Innlandet: Har satt stek

- Hos oss satte vi strek 16. februar. Søknader som har kommet inn etter denne datoen vil det være krevende å få rammen til å rekke, sier finansieringsrådgiver Tom-Arild Fredriksen i Innovasjon Norge Innlandet. Han opplyser at region Innlandet frem til denne datoen hadde mottatt totalt 190 søknader på utbygginger for til sammen 690 millioner kroner. De omsøkte tilskuddene i Innlandet per 16. februar var på til sammen 189 millioner kroner. Region Innlandet har 80 millioner til fordeling, inkludert tilleggsnæringer.

Region Innlandet har innkalt førstelinja på landbrukskontorene i regionen til møte førstkommende torsdag for å orientere om situasjonen.

Regionen fikk oppdragsbrevet forrige fredag og rammen i forrige uke.

Annonse

- Årets situasjon er meget spesiell. I fjor kom den siste søknaden som fikk støtte inn cirka 12. mai, forteller Fredriksen.

Vestland: Sjansene er lik null

- For de søknadene vi mottar nå er sjansene omtrent lik null for å få tilskudd. Disse søknadene vil i stor grad bli returnert, og de som har sendt dem vil bli bedt om å sende inn nye søknader ved årsskiftet neste år, sier Karsten Valland, som er finansieringsrådgiver i region Vestland i Innovasjon Norge. Han oppfordrer de som får søknadene i retur til å bruke tiden godt på å planlegge og skrive en så god søknad som mulig for neste år.

Region Vestland har fått rundt 70 søknader på til sammen 90 millioner kroner innen husdyrproduksjon. De vil trolig tildele 72 millioner kroner.

Vestland har mange melkeprodusenter, og andelen båsfjøs er den høyeste i landet. Her er det er stort investeringsbehov for de melkeprodusentene som vil være med videre og innfri kravene som kommer i 2024 og 2034.

- I år har vi kanskje penger til 18 - 20 ombygninger fra båsfjøs til løsdrift, sier Valland.

Trøndelag: Potten er disponert

Også Region Trøndelag har mottatt flere søknader enn vanlig.

Finansieringsrådgiver Johan Helge Sandberg i Region Trøndelag sier potten nå er disponert.

- Vi har omsøkt et langt høyere beløp enn det vi er tildelt i ramme. Trøndelag har fått tildelt en ramme på 78 millioner. Vi har allerede bevilget 40 millioner kroner, og har ubehandlede søknader på 63 millioner.

Sandberg sier de vil ta imot søknader ut mars.

Det er fortsatt mulig å søke på investeringsmidler fra Innovasjon Norge i Troms, Finnmark, Nordland, Agder og Møre og Romsdal.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Midlene er snart oppbrukt