Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre korn enn venta

Kornåret 2019 lå an til å bli et rekordår, men avlingene viste seg å bli en del lavere enn septemberprognosene la opp til.

2019 har vist seg å ha vært et godt kornår, men ikke et rekordår. Norsk kornandel i både kraftfôr og matkorn ligger godt over 50 prosent. Arkivfoto: Dag Magnus Nielsen
2019 har vist seg å ha vært et godt kornår, men ikke et rekordår. Norsk kornandel i både kraftfôr og matkorn ligger godt over 50 prosent. Arkivfoto: Dag Magnus Nielsen

Kornprognosene som Felleskjøpet kom med i midten av november, viser at kornavlingene for 2019 er på rundt 1,27 millioner tonn. Dette er 11 prosent mer enn gjennomsnittet for de siste fem åra. Prognosene for korn har blitt nedjustert med 42 tusen tonn siden september, mens oljefrøavlingene er dobbelt så store som antatt.

Over 50 prosent norsk

Felleskjøpet regner med at andelen norsk korn og kli i kraftfôr, vil ligge på rundt 57 prosent. Kvaliteten på årets korn er også godt, så Landbruks og matdepartementet melder at 65 prosent av årets matkorn vil være dyrket i Norge. Nofima anslår at i gode år, kan rundt 70 prosent av norsk hvete brukes til mat.

Felleskjøpet skriver også at årets høsthvete har gitt så gode avlinger, at de tar høyde for et overskudd på 78 000 tonn. Dette vil bli overlagret til neste sesong, eller omdisponert til bruk i kraftfôr.

På grunn av forbedra sorter og god dyrkninsteknikk, kan vi i normale år regne med avlinger i så god kvalitet, at mellom 60 og 70 prosent av kornet vi spiser er dyrket i Norge. Arkivfoto: Øystein Heggdal
På grunn av forbedra sorter og god dyrkninsteknikk, kan vi i normale år regne med avlinger i så god kvalitet, at mellom 60 og 70 prosent av kornet vi spiser er dyrket i Norge. Arkivfoto: Øystein Heggdal

Bedre sorter og agronomi

Etter den tørre sommeren i fjor, var kun 40 prosent av kornet vi spiste i 2018, dyrket i Norge. Det er likevel mye, sammenlignet med 1970-tallet, da alt av matkorn var importert. Landbruks- og matdepartementet trekker fram nye hvetesorter og bedre dyrkningsteknikk som viktige årsaker til at vi nå kan regne med mellom 60 og 70 prosent andel norsk matkorn i normalt gode år.

Våte problemer

Hovedutfordringen for å produsere korn som er i matkvalitet, er fuktig vær. Nofima skriver at sopper av typen Fusarium og Microdochium trolig er syndere for kvalitetsproblemer i korn. Fusarium kan bruke proteinet i kornet de infiserer til egen vekst, mens Microdochium kan gi overvintringsskader på høstkorn.

Neste artikkel

Nytt kraftfôr til ku på beite