Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre plantevernmiddel med dampmaskin

I tjue år har tre grønnsaksprodusenter i Vestfold arbeidet med en maskin som kan drepe skadelige organismer i jorda med vanndamp. Planen er å få maskinen i salg fra 2018.

Med denne dampmaskinen håper vestfoldbedriften Soil Steam International at de kan bidra til redusert bruk av plantevernmidler i produksjonen av åkervekster. Foto: Soil Steam International.
Med denne dampmaskinen håper vestfoldbedriften Soil Steam International at de kan bidra til redusert bruk av plantevernmidler i produksjonen av åkervekster. Foto: Soil Steam International.

Etter atten års testing og forbedringer begynner det å nærme seg kommersialisering av Soil Steam Internationals maskin, som bruker vanndamp for å rense jorda for ugress, sopp og nematoder.

Maskinen har fått navnet Soil prep 400.

– Ved bruk av Soil prep kan man produsere en rekke bær, frukt og grønnsaker med langt mindre bruk av kjemikalier. Dessuten kan mange grønnsaker lagres i lengre tid dersom man har dampet jorden før bruk, forteller daglig leder Kåre Jan Johansen i sandefjordsbedriften.

Fransk hovedkonkurrent

Det finnes mange maskiner som er laget for å dampe jord, men den eneste som er kommersialisert i større skala, er den franske maskinen Regero.

Det spesielle med den norske maskinen er at den kan dampe helt ned på 30 centimenters dybde, mens Regero bare damper på 5-6 centimeters dybde. Soilprep 400 har ifølge Johansen også åtte til ti ganger større hastighet på prosessen.

Høy temperatur over tid

Den norske maskinen slipper ut damp inni et telt oppå bakken, før dampen suges ned med vakuum via perforerte rør som maskina drar etter seg.

En tretti meter lang isolasjonsduk gjør at varmen i jorda holder seg lenge og man sparer energi.

– For at ugrasfrøene skal ødelegges er det viktig at temperatur holdes oppe over lang tid. Vi har forsøk som viser at temperaturen i jorda har ligget på 60 grader i opptil fire timer etter at vi har dampa med denne maskinen.

Hva skjer med meitemarken?

– Våre erfaringer viser at meitemarken merker skjelving ogbråk og graver seg så langt ned at den kan leve videre.

Energieffektiv

Ifølge Johansen er den norske maskinen mye mer energieffektiv enn den franske konkurrenten. Mens Regero bruker 0,66 liter diesel per kvadratmeter ved damping på 5-6 centimeters dyp, bruker den norske maskinen ifølge Johansen bare 0,3 liter diesel ved damping på 10 centimeters dybde.

– Jo dypere du legger rørene og jo saktere du kjører, jo dypere kommer dampen, forklarer Johansen, som legger til at selskapet nå jobber med at maskinen også skal kunne kjøre på gass, halm eller annen biobrensel.

Vil endre verden

Soil Steam har store forventninger til produktet sitt og mener maskinen har potensial til intet mindre enn å «endre verden».

– Ikke bare reduserer vi bruken av godkjente plantevernmidler,vi tilbyr også en miljøvennlig løsning på skadegjørere og ugras det ikke finnes godkjente midler mot, sier Johansen.

Hvert tredje år

Johansen sier maskinen ikke bør kjøres før jordtemperaturener minst elleve grader og at det anbefales å dampe hvert tredje til femte år under norske forhold.

– Hvor ofte det lønner seg å dampe avhenger av hva du dyrker og inntektene per arealenhet. Det finnes blomsterprodusenter i Nederland som damper hvert halvår fordi avlingene deres er så verdifulle at selv en liten avlingsøkning veier opp for kostnaden ved å dampe, sier Johansen.

Interesse fra hele verden

Vestfoldbedriften merker stor interesse fra alle verdenshjørner.

I Norge har de blant annet nylig blitt oppsøkt av en større entreprenørbedrift som viser interesse for å drive leiekjøring med dampmaskinen både hos bønder og i forbindelse med veiprosjekter.

– Når man skal flytte matjord i forbindelse med utbygginger, må man ofte dokumentere at jorda er fri for ugrasfrø og skadedyr. Det samme gjelder for de som selger matjord. Maskinen vår kan derfor være veldig aktuell i forbindelse med slike prosjekter, sier Johansen.

Neste artikkel

Forsvarer Reglone-bruk i Danmark