Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Minimalt med fremmedstoffer i kjøtt

Funn over grenseverdiene hadde naturlige årsaker.

Ingen av prøvene Mattilsynet gjorde av kjøtt viste funn av legemiddelrester. Foto: Helle Cecilie Berger

Mattilsynet tok 3 947 prøver av norske landdyr og animalske produkter i 2016. I én prosent av prøvene ble det funnet rester av legemidler eller forurensede stoffer i mengder som var over grenseverdiene.

– Det er ikke avdekket funn som gir mistanke om ulovlig bruk av legemidler, og funnene handlet mest om naturlige hormoner fra dyr eller tungmetaller som finnes i naturen. Resultatene er også på linje med funn gjort i tidligere år, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed i Mattilsynet.

De små mengdene steorider som ble funnet i seks storfeprøver, seks saueprøver og to svineprøver var innenfor normalen av det produksjonsdyr naturlig produserer. Det ble også funnet kadmium over grenseverdien i leverprøver fra tre småfe og et storfe, og i leverprøver fra 10 reinsdyr og 25 elger. De høye nivåene skyldes at kadmium finnes i miljøet for dyr som går på beite og naturligvis for ville dyr.

Annonse

Mattilsynet gjennomfører også kontroll av fremmedstoffer i animalske næringsmidler som importeres fra land utenfor EØS. Overvåkingen omfatter forbudte stoffer og vekststimulerende stoffer, legemidler og forurensende stoffer i kjøtt og honning.

Det ble i alt tatt 93 prøver av kjøtt fra storfe, småfe, fjørfe og hjort, samt fra honning. Ingen av prøvene viste overskridelser av grenseverdier.

Neste artikkel

15 kjøttfe døde av for mye ubehandla halm