Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

N2 Applied henter 74 millioner kroner til pilotfase

NorgesGruppen inn på eiersiden

Grete Sønsteby og Rune Ingels i N2 Applied utvikler teknologi som kan optimalisere utnyttelsen av nitrogen på norske gårdsbruk og redusere lystgassutslippene.
Grete Sønsteby og Rune Ingels i N2 Applied utvikler teknologi som kan optimalisere utnyttelsen av nitrogen på norske gårdsbruk og redusere lystgassutslippene.

Teknologiselskapet N2 Applied har gjennomført en emisjon på 74,4 millioner kroner fra nye og eksisterende investorer for å styrke arbeidet med en egen «supermøkk». Nye aksjonærer er blant annet Norgesgruppen og Joh. Johannson, som til sammen går inn med over 30 millioner kroner. Det melder teknoloselskapet i en pressemelding.

I tillegg har selskapet fått bred støtte fra eksisterende aksjonærer.

Løsningen N2 Applied har utviklet, skal hjelpe bonden med å lage en egen møkk – ved hjelp av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Annonse

– Vår løsning skal bidra til økt matproduksjon, med lavere utslipp og uten å øke arealbruken. Vi går nå inn i en pilotfase hvor vi skal installere maskiner hos bønder i flere land, og vise at dette er en attraktiv løsning for landbruket, uttaler gründer og daglig leder Grete Sønsteby i N2 Applied.

N2 Applied sin løsning setter bonden i stand til å resirkulere og ta vare på næringsstoffene på gården, og omdanne dette til fullverdig gjødsel. Løsningen bidrar til lavere utslipp, forbedrer ressursproduktiviteten og reduserer behov for fossil kunstgjødsel. Dette gjøres ved hjelp av en maskin bonden installerer på gården, og som bruker luft og fornybar strøm til å behandle husdyrmøkk eller annet biologisk avfall.

Husdyrmøkka får økt innhold av nitrogen, reduserer utslipp (ammoniakk og klimagasser), og tar bort møkklukt. Dette gjør at «supermøkka» gir bedre avlinger for bonden og kan spres med det samme utstyret bonden allerede bruker, forklarer selskapet.

N2 Applied ble stiftet i 2010, og i november 2017 besøkte Norsk Landbrukteknologibedriften. Allerede da snakket Sønsteby og Rune Ingels om en klimarevolusjon – med basis i 100 år gammel teknologi.

Neste artikkel

Har tatt alle investeringer over drifta