Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå blir Nofence lovlig- på geit

Nofence-klaven med «usynlig» gjerde blir lovlig etter lang tids tautrekking med Mattilsynet, men foreløpig bare på geit.

GJERDE: Forutsatt at de brukes på en forsvarlig måte, kommer ikke Mattilsynet til å stoppe bruken av Nofence. De har nå fått den dokumentasjonen de ønsker fra forskere på NMBU.  Foto: Nofence
GJERDE: Forutsatt at de brukes på en forsvarlig måte, kommer ikke Mattilsynet til å stoppe bruken av Nofence. De har nå fått den dokumentasjonen de ønsker fra forskere på NMBU. Foto: Nofence

En lang og krevende sak mellom Mattilsynet og Nofence er trolig over. I forrige uke kom rapporten fra forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som sa at bruk av Nofence på geit ikke fører til redusert dyrevelferd.

– Vi er kjempeglade for at det ser ut til å løse seg, sier Erik Harstad med-grunnlegger av gründerbedriften Nofence på Nordmøre.

Les mer: Kan revolusjonere beitebruk med elektronisk gjerde

Klave med el-støt

Nofence er et elektronisk trådløst gjerdesystem som sier ifra med en pipelyd når dyret nærmer seg en usynlige grense, og til slutt et elektrisk støt hvis dyret ikke snur.

Mattilsynet har vært skeptiske til bruken, og i fjor sommer nektet de blant annet Fløibanen å bruke halsbåndene på beitende geiter. De mente at Nofence ikke var tilstrekkelig utprøvd og dokumentert med tanke på dyrevelferdsloven. Derfor ba tilsynet om vitenskapelig dokumentasjon.

– Denne rapporten sier det som vi allerede visste. Det er liten sannsynlighet at dyra har det dårlig med Nofence, sier Harstad til Norsk Landbruk.

Erik Harstad. Foto: Nofence
Erik Harstad. Foto: Nofence

Lærer sammenhengen mellom lyd og støt

Det er professor Knut Egil Bøe ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på NMBU som har gjennomført forsøket på oppdrag av Nofence. Han har observert geiter i en normalsituasjon i etablerte besetninger.

Undersøkelsene viste at geiter som var ferdige med innlæringsperioden på de virtuelle gjerdene fikk 10,6 varsellyder per dag, og 0,4 støt. For geiter som skulle lære seg Nofence hørte i gjennomsnitt 5.93 varsellyder per dag og fikk i snitt 1,89 strømstøt per dag.

– Dette viser at dyrene er i stand til å lære. Vi ser at de responderer på lydsignalet og at de oppfatter sammenhengen mellom lyd og støt, sier Knut Egil Bøe

Slik reagerer geit på strøm

Forskeren poengterer at spenningen i strømstøtet som geitene får fra klaven er langt lavere enn i et vanlig elektrisk gjerde.

– Hvordan reagerer dyrene på strømmen?

– Geiter som fikk strømstøt skvatt til, løp noen skritt og de fleste gjenopptok deretter normal beiteatferd. Vi har ikke gjort noen direkte målinger på hvilken belastning dette er for geitene, men undersøkelser gjort i utlandet på en gruppe kyr konkluderer med at stresset som dyra utsettes for, ikke er større enn vanlig håndtering i forbindelse med flytting og veiing, sier Bøe.

Annonse

Ikke mer stress med strøm-klave enn normal håndtering konkluderer forskere med NMBU. Foto: Nofence
Ikke mer stress med strøm-klave enn normal håndtering konkluderer forskere med NMBU. Foto: Nofence

Lovlig forutsatt riktig bruk

Torunn Knævelsrud i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet er fornøyd med at Nofence nå har levert en vitenskapelig rapport som sier at bruken ikke har en uakseptabel påkjenning på dyrevelferden.

– Betyr dette at Nofence er lovlig nå?

– Det er ikke slik at Mattilsynet har en godkjenningsordning, men dyrevelferdsloven sier at ved omsetning og markedsføring av utstyr til dyr, så skal effekten på dyrevelferden være dokumentert, forteller Knævelsrud.

– Kommer Mattilsynet å stoppe bruken av Nofence?

– Forutsatt at det brukes på en forsvarlig måte, og brukeren følger opplæringen og bruksanvisningen fra Nofence, har ikke Mattilsynet lenger innvendinger mot dette. Men det er forutsatt at det brukes riktig, sier Knævelsrud og legger til:

– Det er viktig for oss å poengtere at denne dokumentasjonen bare gjelder for Nofence, brukt på geit. Dette betyr for eksempel at strømhalsbånd på hund fortsatt ikke er lov til annet enn aversjonstrening mot sau og klauvvilt, gjennomført i tråd med forskriften som regulerer dette.

Kan realisere bestillinger for 17 millioner

Nofence er heller ikke tillatt på andre små- eller storfe.

– Vi er nødt til å bevise det samme for hvert dyreslag. Men nå har vi gått opp løypa for geit så da blir neste runde storfe, forteller Harstad i Nofence.

Ifølge gründerne på Nordvestlandet har det vært stor interesse på produktet. De har allerede forhåndsbestillinger på 8000 enheter, til en verdi av 16–17 millioner kroner som nå kan realiseres.

De er svært fornøyd med at de kan starte salget etter mye usikkerhet om bruken av klaven.

– Denne saken har vært en klamp om foten i mange år. Én ting er å starte en bedrift og lage et produkt som ikke finnes fra før. Men når du i tillegg har juridisk usikkerhet rundt bruken, da blir det utrolig krevende, og nesten helt umulig å hente finansiering, sier Harstad i Nofence.

Les mer: Testet usynlige gjerder på geit

Neste artikkel

Bedre betalt for sau og lam