Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå får du klimaråd av NLR

100 nyutdannede klimarådgivere i Norsk Landbruksrådgiving står klare til å hjelpe norske bønder med å kutte klimautslipp.

Nå kan NLR hjelpe deg med å se på aktuelle klimatiltak spesielt tilpasset din produksjon. Foto: Karl Daniel Ekker
Nå kan NLR hjelpe deg med å se på aktuelle klimatiltak spesielt tilpasset din produksjon. Foto: Karl Daniel Ekker

Innen 2030 skal jordbruksnæringa redusere sine klimagassutslipp med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer en nedgang på ti prosent. For at landbruket skal klare å innfri løftene de har kommet med i forbindelse med klimaavtalen som er inngått med staten, er det viktig at det gjøres tiltak helt ned på gårdsnivå, skriver Norsk Landbruksrådgiving på sine nettsider. Derfor har de nå kurset 100 rådgivere som skal ha et spesielt fokus på å bistå bønder med å gjøre smarte klimavalg på gården.

Annonse

NLR sine rådgivere har opparbeidet seg tverrfaglig kunnskap innen alle de åtte satsingsområdene i klimaplanen, og kan se på mulige forbedringer innen bygg, mekanisering, maskin, jord- og grøftetilstand, grovfôr, husdyrproduksjon også videre. Målet er å hjelpe bonden med å finne aktuelle tiltak som både kan forbedre agronomien og redusere klimagassutslippene. I mange tilfeller vil slike tiltak også kunne forbedre økonomien i drifta på sikt, skriver NLR.

I jordbruksoppgjøret blei det også bestemt at klimarådgiving er med i ordningen for regionale miljøtilskudd, og det vil derfor være mulig å få dekket det første besøket av klimarådgiver, dersom man søker RMP til Statsforvalteren innen 15. oktober.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke