Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du få din egen mentor

Fra 2020 kan nyoppstartede bønder over hele landet søke om å få en erfaren produsent som mentor. Etter tre år som prøveprosjekt har ordninga nå fått vedtatt fire millioner kroner i støtte over jordbruksoppgjøret.

Gjennom prøveprosjektet har Grimstad-bonde Bjørn Vigre (t.v.) fått gode råd om sin bringebærproduksjon fra Per Skarpteig. Neste år kan også nye bønder over hele landet søke om å få sin egen mentor. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Gjennom prøveprosjektet har Grimstad-bonde Bjørn Vigre (t.v.) fått gode råd om sin bringebærproduksjon fra Per Skarpteig. Neste år kan også nye bønder over hele landet søke om å få sin egen mentor. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

For å få tildelt en mentor, må ferske bønder søke innen 1. desember. De blir da tilknyttet en rutinert gårdbruker innenfor sitt fagfelt, som skal fungere som rådgiver i ett år. Dette arbeidet får mentorene 8 000 kroner for. Mentorparene får også en regionkontakt, som har ansvar for å følge opp samarbeidet.

– I utgangspunktet var det ment for ferske bønder under 35 år, men vi ser at eldre, nyoppstartede bønder også kunne tenke seg en mentor. Derfor kan alle ferske bønder søke, forteller Mette Feten, som er prosjektleder for ordninga.

Tjenesten er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. I prøveprosjektet fikk bønder fra utvalgte fylker delta, og fra neste år vil det bli tilgjengelig over hele landet. Ordninga innebærer at de ferske bøndene har rett på inntil fem møter med sin mentor, i tillegg til telefonkontakt ved behov. For å opprette kontakt mellom partene, arrangeres det en obligatorisk oppstartssamling for alle del­takere i hver region. Der blir de blant annet kurset i kommunikasjon og får møte representanter fra faglagene.

Annonse

– En del søkere ber om spesifikke mentorer når de søker, og noen mentorer søker selv om å få være med, forteller Feten.

Ellers er det regionkontaktene, i samarbeid med faglagene, som finner passende produsenter. Også mer erfarne, men nyoppstartede bønder kan ha nytte av ordninga, fordi en mentor kan se med nye øyne på produksjonen. På slutten av året har de en felles evalueringssamling for alle deltakere innen hver region, hvor blant annet fysiske møter mellom mentor og fersk bonde, telefonkontakt og samlingene blir evaluert. Mange har rapportert at de har hatt stort utbytte av samarbeidet.

Feten understreker at det ikke bare er bønder som driver med tradisjonelt jordbruk som kan søke. Så lenge næringa man vil ha framgang i, er innenfor landbruk, kan det være nesten hva som helst.

– Vi har hatt folk som vil ha mentorer som driver med Inn på tunet, gårdsutsalg eller alternative produksjoner. Det eneste som er viktig, er at man må ha en klar målsetting om hvorfor man vil ha en mentor, slik at man kan få best mulig utbytte, forklarer hun.

Neste artikkel

Familie, faktura og foretak