Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du sjekke arealbruken i din kommune

NIBIO har lansert et nettbasert arealbarometer, hvor man kan sjekke hvordan arealressursene i landets kommuner utnyttes.

Arealbarometeret gir blant annet informasjon om hvilke vekster som dyrkes og hvor mye areal de ulike vekstene dyrkes på. Foto: Shutterstock
Arealbarometeret gir blant annet informasjon om hvilke vekster som dyrkes og hvor mye areal de ulike vekstene dyrkes på. Foto: Shutterstock

Arealbarometeret gir informasjon om hvor mye areal av ulike typer som finnes i kommunene i Norge, og hvordan jordbruksarealene brukes, står det i en pressemelding på Nibio sine nettsider. Tallene følges av illustrerende grafikk, som blant annet viser hvilke vekster som dyrkes og hvor store arealer de ulike vekstene dyrkes på.

I tillegg oppgis det hvor god kvalitet det er på jordbruksarealene i noen kommuner, men slike data finnes kun i kommuner som har vært gjennom jordsmonnkartlegging. Det oppgis også tall for hvor stort ubrukt potensiale for jordbruksjord som finnes i de forskjellige kommunene. Det er her snakk om jord som har klimavilkår og jordkvalitet for plantedyrking, og som derfor potensielt kan bli til matjord. Slik jord kan være skog med god bonitet, står det i pressemeldinga.

Informasjonen på arealbarometeret er hentet fra ulike databaser, og oppdaterer seg derfor fortløpende når databasene endres. Blant annet er det hentet informasjon fra Landbruksdirektoratets tall for søknader om arealbaserte tilskudd, som viser hva som dyrkes og på hvor store arealer. Data hentes også fra det nasjonale arealressurskartet AR5 og temakartet Dyrkbar jord.

Annonse

Arealbarometeret kan du finne her: Arealbarometer

Neste artikkel

Her avgjøres prisen på kornet ditt