Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kommer den også for ammeku

Til høsten lanseres Klimakalkulatoren for ammeku, men først skal 20 pilotgårder teste ut kalkulatoren.

KLIMAKALKULATOREN: Snart kan Hannah og Erlend Dokken i Sel beregne hvilken effekt deres ammekyr har på klimaet. Foto: Knut Houge
KLIMAKALKULATOREN: Snart kan Hannah og Erlend Dokken i Sel beregne hvilken effekt deres ammekyr har på klimaet. Foto: Knut Houge

Klimakalkulatoren for ammeku skal måle summen av klimagasser per kilo slaktevekt, samt for kalv som livdyr. Kalkulatoren inkluderer utslipp knyttet til forproduksjonen, gjødselhåndteringen og utslipp fra dyras fordøyelse.

KALKULATOREN bruker standard faktorer, men gjør tilpasninger til gården for effekt av gjødslinga, utslipp fra bruk av drivstoff og innkjøpt kraftfor og gjødsel. Modellen som beregner utslippene fra dyra er utviklet av NMBU. Klimakalkulatoren får også overført data fra Storfekjøttkontroll fra Animalia.

Svein Skøien, prosjektleder for klimasmart landbruk i NLR. Foto: Privat
Svein Skøien, prosjektleder for klimasmart landbruk i NLR. Foto: Privat

- Vi har foreløpig dårlige data for effekt av beite i utmark, men bruker data for estimert fôropptak på beite. Vi ønsker å skille på lette og tunge storferaser, forteller Svein Skøien, som er prosjektleder for klimasmart landbruk i NLR.

PILOTGÅRDENE som skal teste ut Klimakalkulatoren er plukket ut i samråd med Nortura og NLR.

- Gårdene har litt ulike driftsopplegg og raser, men alle er medlem i Storfekjøttkontrollen. Vi må sjekke hvordan modellen fungerer i praksis med mange variable forhold, og ha dialog med bøndene om hvordan resultatene framstilles på en forståelig måte.

Annonse

- Hvilke tiltak kan ammekuprodusentene gjøre for å ha så lave klimagassutslipp som mulig?

- God tilvekst, ytelse og dyrehelse er viktig. Det samme er godt grovfôr og god håndtering av gjødsel, svarer Svein Skøien.

BENCHMARKING, eller sammenlikning med andre gårder med tilsvarende produksjon, er et viktig element i Klimakalkulatoren. De gårdene man sammenliknes med er anonymisert.

- Hvilke ambisjoner har dere for antallet brukere av klimakalkulatoren for ammeku i løpet av neste år?

- Det er ønskelig å få med en stor andel av de som leverer til Nortura og til private slakterier. Det er snakk om mer enn 4000 gårder totalt, forteller Skøien.

Neste artikkel

Unngår motorvei over gården