Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Newcastle disease påvist på duer

Liste-1-sykdom som er svært smittsom.

SMITTE: – Det er viktig med gode smitteforebyggende rutiner tilsvarende de som gjelder for fugleinfluensa, slik at smitte ikke tas med inn i fjørfehold, hobbyfjørfehold eller tamduehold, skriver Mattilsynet. Arkivfoto: Norsk Landbruk.
SMITTE: – Det er viktig med gode smitteforebyggende rutiner tilsvarende de som gjelder for fugleinfluensa, slik at smitte ikke tas med inn i fjørfehold, hobbyfjørfehold eller tamduehold, skriver Mattilsynet. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

– Bymiljøetaten i Oslo kommune har i august varslet om funn av flere titalls døde duer i flere områder i Oslo by. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver, og påvist at duene har fått det svært smittsomme viruset paramyxovirus type 1, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet har bekreftet at dette er en virulent variant av paramyxovirus type 1 og kalles derfor Newcastle disease.

Newcastle disease er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage/tarm- og nervesystemet. Sykdommen er listet som en Liste-1-sykdom, og ved påvisning hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, bekjempes sykdommen ved å avlive og destruere alle dyrene.

Annonse

– Det er viktig med gode smitteforebyggende rutiner tilsvarende de som gjelder for fugleinfluensa, slik at smitte ikke tas med inn i fjørfehold, hobbyfjørfehold eller tamduehold, skriver de.

Smittede dyr skiller ut store mengder virus i avføring og via luftveiene, og viruset er svært smittsomt. Mattilsynet støtter derfor Bymiljøetaten i Oslo sitt råd om ikke å mate byduer i Oslo nå.

– Dette vil være et viktig tiltak for å forebygge videre spredning av smitten i villfuglpopulasjonen, siden viruset kan spres raskt dersom mange fugler samles på et sted, skriver de.

Neste artikkel

Storfetuberkulose påvist i Rogaland