Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura får kjøpe Steinsland

Godkjent av Konkurransetilsynet.

RUGERI: Steinsland & Co er en familiebedrift som driver rugeri og oppal av unghøner på Bryne i Rogaland. Familien Steinsland har solgt to tredel av aksjene til Nortura. Steinsland omsetter for drøyt 50 millioner kroner, og beskjeftiger 11 årsverk fordelt på 15 ansatte. Arkivfoto: Norsk Landbruk.
RUGERI: Steinsland & Co er en familiebedrift som driver rugeri og oppal av unghøner på Bryne i Rogaland. Familien Steinsland har solgt to tredel av aksjene til Nortura. Steinsland omsetter for drøyt 50 millioner kroner, og beskjeftiger 11 årsverk fordelt på 15 ansatte. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS, mot at flere vilkår innfris. Nortura forplikter seg til flere avhjelpende tiltak, som skal sikre fortsatt effektiv konkurranse i verdikjeden for produksjon av egg, skriver de på sine sider.

Annonse

Tiltakene forplikter Nortura til å levere daggamle verpehøns eller unghøner til eggprodusenter som leverer til konkurrerende egg-pakkeri på vilkår som ikke diskriminerer i forhold til pris, volum og leveringsbetingelser. Nortura forplikter seg videre til å ikke diskriminere konsumeggprodusenter ut fra hvilken leverandør eller hønerase som er valgt for innkjøp av verpehøner. Tiltakene har en varighet på 10 år.

– Nortura er fornøyd med at Konkurransetilsynet har godkjent kjøpet av Steinsland på vilkår. Vilkårene var vi forberedt på, og vi mener de sikrer likebehandling og valgfrihet for eggprodusentene på en god måte. Vilkårene fra Konkurransetilsynet har ikke noen negativ innvirkning på Norturas formål med oppkjøpet, og nå ser vi frem til komme i gang med gjennomføring av de strategiene som er lagt, sier Kjell Clement Ludvigsen, juridisk direktør i Nortura.

Neste artikkel

Avvikler kyllingslakteriet på Elverum og bygger nytt på Røra