Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura gir tilskudd for å legge om til slaktegris

På grunn av vedvarende ubalanse i markedet mellom tilbud og etterspørsel av smågris, har Nortura besluttet å tilby økonomisk støtte til produsenter som vil legge om.

På grunn av ubalanse i smågrismarkedet kan smågrisprodusenter som vil legge om til slaktegris få hjelp gjennom ny tilskuddsordning. Foto: Øystein Heggdal
På grunn av ubalanse i smågrismarkedet kan smågrisprodusenter som vil legge om til slaktegris få hjelp gjennom ny tilskuddsordning. Foto: Øystein Heggdal

Ifølge Nortura er det kraftig effektivitetsøkning i smågrisproduksjonen som er årsaken til at det nå er ubalanse i markedet. I tillegg har det blitt færre oppfôringsplasser de siste årene. Derfor vil Nortura nå gi tilskudd til smågrisprodusenter som ønsker å legge om drifta til å drive med slaktegris eller kombinertproduksjon og til kombinertprodusenter som vil øke produksjonen av eller legge helt om til slaktegris.

Det vil være mest aktuelt å motta tilskudd ved omlegging, hvis man er smågris-, eller kombinertprodusent i områdene som har ubalanse. Dette gjelder hovedsakelig region Midt og region Vest. For å få tilskudd må man konvertere minimum 300 smågris per år til slaktegris. Tilskuddet er på 450 kroner per omsatt smågris, og beregnes basert på gjennomsnittlig omsetning i 2018 og 2019.

Annonse

Produsenter som mottar tilskudd for å legge om, forplikter seg til å levere slaktegris til Nortura i 10 år fra tilskuddet er utbetalt. De må også være ferdig konvertert innen 2021. For å ta del i ordningen, må man melde sin interesse til tilførselslederen i sin region, innen 1. april 2020.

Neste artikkel

Mattilsynet myker opp regler for fiskemel