Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nullvisjon for dødsulykker

FOR MANGE: I 2021 mistet fem personer livet i fire arbeidsulykker i jordbruket, viser Arbeidstilsynets statistikk. Foto: Karl Erik Berge
FOR MANGE: I 2021 mistet fem personer livet i fire arbeidsulykker i jordbruket, viser Arbeidstilsynets statistikk. Foto: Karl Erik Berge

Jordbrukssektoren er en av de næringene der flest omkommer på jobb. I 2021 mistet fem personer livet i fire arbeidsulykker i jordbruket, viser Arbeidstilsynets statistikk. To av ulykkene var klemulykker, én var fallulykke og i én ulykke omkom to personer som følge av et okseangrep. Medlemmene i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS (Helse Miljø Sikkerhet) i landbruket har en felles målsetting om nullvisjon for dødsulykker i landbruket. Dette gjelder for alle aktørene i landbruket, uavhengig av hvilket felt man jobber innenfor.

Annonse

– Det skal nå i startes et arbeid for å følge opp denne målsettinga, skriver LMD på sine sider.

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket ledes av landbruks- og matministeren og består av Arbeidstilsynet, Gjensidige Forsikring, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landkreditt Forsikring, Mattilsynet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Mat og Norske Landbrukstenester.

Neste artikkel

– Flere bør opprette Bondens nettverk