Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny veileder gir råd mot rust

Et 30-talls bønder har kontaktet Norges Bondelag fordi fjøset er angrepet av rust. Nå kommer veilederen for å unngå rustproblemer i framtida.

RUST: Arne Andreassen stod fram i Norsk Landbruk i 2019 og fortalte om hvordan det nye ammekufjøset hans hadde fått store rustangrep på innredningen. Arkivfoto: Norsk Landbruk
RUST: Arne Andreassen stod fram i Norsk Landbruk i 2019 og fortalte om hvordan det nye ammekufjøset hans hadde fått store rustangrep på innredningen. Arkivfoto: Norsk Landbruk

I en rykende fersk rapport forklares årsakene til at mange nyere husdyrbygg er angrepet av rust. Samtidig kommer også en veileder som skal hindre at de samme feilene gjøres på ny.

– Bønder som skal bygge fjøs bør kjenne den første delen av veilederen, den er lettlest, og sørge for at fagfolkene som skal bygge fjøset leser resten. Da kan vi unngå å få rustproblemer i framtida, sier Astrid Solberg, som er organisasjonssjef i Norges Bondelag.

BONDELAGET HAR FÅTT utarbeidet rapporten som beskriver årssakssammenhengene til at nyere husdyrbygg er utsatt for alvorlige rustangrep. I tillegg har de laget veilederen som beskriver hvordan man skal unngå rustangrep i nye bygg, samt tiltak for å begrense skader i eksisterende bygg. Et eksempel på skadebegrensende tiltak er bruk av offeranoder.

Det er sammenkobling av metaller med ulike elektrodepotensial i et miljø med fuktighet og salt i form av urin fra husdyr som gir grunnlag for galvanisk korrosjon, som igjen kan føre til svært aggressive rustangrep. Jording av innredning har vært pekt på som årsak, men dette er bare en del av bildet, og problemet kan oppstå uavhengig av dette. Utilsiktet sammenkobling av metaller, som armeringsjern og forsinket innredning, kan også gi rustutfordringer. Derfor kan problemet med alvorlige rustangrep oppstå uavhengig av om det er festet kobberkabel til innredningen, heter det i rapporten.

VEILEDER: Norges Bondelag har fått utarbeidet en lettlest veileder som alle som bygger fjøs bør lese. Foto: Anders Sandbu
VEILEDER: Norges Bondelag har fått utarbeidet en lettlest veileder som alle som bygger fjøs bør lese. Foto: Anders Sandbu
Annonse

KRAVET TIL JORDING av armering har sammenheng med dyrevelferd og ble standard for lavspentanlegg i 2006, beskrevet i NEK 400. Dette kravet kan imidlertid gi grunnlag for alvorlige rustangrep i husdyrbygget, særlig i tilfeller hvor utjevningsforbindelser utføres feil.

I tekniske spesifikasjon for elektro i landbruksbygg (NEK TS 400 landbruk 2020), er det beskrevet tiltak for å unngå rustproblemer. Eventuelle endringer på jordingsanlegget må utføres av elektriker, og fortrinnsvis en fagperson med god kunnskap om elektro i landbruksbygg.

NÅR DET GJELDER SAKENE som er meldt inn til Norges Bondelag pågår det et arbeid for å løse disse.

ANODE: Bruk av offeranoder er et av tiltakene som beskytter mot korrosjonsangrep.
ANODE: Bruk av offeranoder er et av tiltakene som beskytter mot korrosjonsangrep.

– Det er stor variasjon i sakene. Det er alt fra fjøs som er helt ødelagt til fjøs med mindre skader. Vi jobber med å hjelpe til i et 30-talls saker der bønder har tatt kontakt med oss, men det er helt sikkert flere som er rammet. Vi henviser henvendelser til en ekstern samarbeidsadvokat. Det er kjempeviktig at man melder fra om korrosjonsskader med en gang de blir oppdaget, slik at man ikke mister rettigheter fordi reklamasjonsfristen går ut, sier Solberg.

Neste artikkel

Har ikke sett effekten ennå