Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nye rutiner ved tilsyn

Får du besøk av en inspektør fra Mattilsynet skal vedkommende informere deg om dine rettigheter før tilsynet starter. Etter endt tilsyn skal inspektøren også fylle ut et skjema der de viktigste observasjonene som er gjort på gården skrives ned.

Ingun Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.
Ingun Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Dette er to av tiltakene Mattilsynet har gjennomført etter at KPMG i midten av desember la frem sin rapport om Mattilsynets praksis. Rapporten ble bestilt av Landbruksdepartementet etter den mye omtalte saken med pelsdyrbonden i Rogaland som opplevde at veterinærene i Mattilsynet først skrev en rapport som var full av feil, for deretter å endre på denne.

Saken fra Rogaland var så alvorlig at toppsjefen i Mattilsynet og regiondirektøren valgte å trekke seg.

Dette kan forbedres

I KPMG-rapporten beskrives åtte punkter der det er rom for betydelige forbedringer. Disse er:

- fortolkningen av regelverket er ikke enhetlig

- kommunikasjonen med tilsynsobjektene er mangelfull

- det er svak overordnet planlegging som ikke er basert på risiko

- det er et svakt system for kvalitetssikring og kontroll

- det er svake systemer som ikke støtter effektiv planlegging og oppfølging av tilsynene

- opplæringsprogrammet er ikke satt inn i et tilstrekkelig system

- klagesaksbehandlingen kan gi utfordringer til habilitet

- organisasjonen bidrar til en lite effektiv styring og uklare ansvarsforhold.

Annonse

- Høyt prioritert

- Vi har satt ned en innsatsgruppe som skal hjelpe meg og mine fem regiondirektører med å få identifisert og gjennomført tiltak. Innsatsgruppen møtes hver 14. dag. Det er høyt prioritert å følge opp de funnene KPMG gjorde, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Hun begynte i stillingen 19. november i fjor. Episoden med pelsdyrbonden skjedde i mai i fjor.

Ingunn Midttun Godal forteller at hun og statsråden nå, i forbindelse med koronasituasjonen, møter representanter for næringene to ganger i uka for å avklare spørsmål om matforsyning i en ekstraordinær tid. I møtene deltar representanter fra blant andre Bondelaget, Småbrukarlaget, Nortura, KLF, Felleskjøpet og NHO Mat og drikke.

- God dialog er viktg for oss, også under ordinære forhold. Vi vil gjøre det enklere for virksomhetene å følge regelverket. Vi vil ha en bedre kommunikasjon med næringen og ha bedre kvalitet på tilsynene. Veiledningen overfor bøndene skjer via møter med de ulike næringsorganisasjonene eller ved info på våre nettsider.

- Anstrengt stemning

- Har deres inspektører merket en annen holdning blant bøndene etter saken fra Rogaland?

- Når det gjelder Rogaland spesielt, så opplever vi der at det kan være en anstrengt stemning mellom Mattilsynet og den enkelte bonde. Jeg møtte representanter fra Bondelaget og Svineavlslaget i fylket, som sa at bøndene generelt hadde gode opplevelser med Mattilsynet. Men at enkeltbønder hadde hatt ubehagelige opplevelser. Dermed var det en del bønder som ikke hadde hatt besøk av oss, som var skeptiske, sier Midttun Godal. Hun sier Mattilsynets inspektører generelt opplever at de blir godt mottatt blant landets bønder.

- I dyrehold der det er svært dårlig dyrevelferd kan vi oppleve uthenging av enkeltmedarbeidere i sosiale medier. Men dette er unntakene, og ikke hovedregelen. Undersøkelser viser at de fleste bøndene har en positiv opplevelse av Mattilsynet, sier Midttun Godal.

Skjema med observasjoner

For å unngå tilsynsrapporter som den pelsdyrbonden i Rogaland opplevde har Mattilsynet endret rutinene ved tilsyn.

- Inspektørene våre skal ved starten av et tilsyn dele ut et infoskriv som beskriver hva du kan forvente når vi er på tilsyn. Etter besøket skal de også legge igjen et skjema som beskriver hva vi har sett på tilsynet.

- Betyr dette at en tilsynsrapport ikke kan inneholde påbud om andre forhold enn det som er beskrevet i skjemaet?

- Det er intensjonen at det vesentlige vi har sett skal stå på dette skjemaet. I noen alvorlige saker har et oppfølgingstilsyn. Da vil vi beskrive det vi har sett i forbindelse med det nye tilsynet. Hovedpoenget for oss er at det skal være en felles forståelse for hva vi har observert, men ikke nødvendigvis enighet om hvor alvorlig det er. Hvis det for eksempel er lorteklumper i buken på et dyr, så skal dette stå som en observasjon, sier Midttun Godal. Hun opplyser at de fleste tilsynene Mattilsynet gjennomfører fortsatt skal være uanmeldte, og viser til at Norge er bundet av Kontrollforordningen i EØS-regelverket som sier at tilsyn som hovedregel skal være uvarslet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fremdeles fugleinfluensarisiko