Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt kraftfôr til ku på beite

Felleskjøpet Agri lanserer nå et nytt kraftfôr for kyr som spiser beitegras med mye protein.

Mange melkeprodusenter har erfart at det ofte kan være utfordrende å opprettholde ønsket fettprosent i melka.

Formel Profet er Fellekjøpets kraftfôr for å bedre vommiljøet og øke fettinnholdet i melka.

- For at tiltaksblandinga skal være enda mer aktuell på forsommerbeite, lanserer vi nå en ny versjon tilpasset beitegras med et høyt innhold av protein, forteller Øystein Haga Kaldahl, som er fagsjef drøv i FK Agri.

DET NYE KRAFTFÔRET, Formel Profet Beite, har ifølge FK Agri, gode fysiske egenskaper for å stabilisere vommiljøet.

- Det høye innholdet av fordøyelig fiber er ideelt for å tilby kua et smakelig og stabiliserende kraftfôr i beitesesongen. Proteinnivået i blandinga er senket sammenlignet med Formel Profet for å matche et ungt og bladrikt beitegras, og vil tilsvare et 90-kraftfôr med tanke på PBV-verdi. Økt fiber og redusert proteinnivå gir mindre utfordring med løs avføring og redusert appetitt på kraftfôr, sier Haga Kaldahl.

Annonse

FORMEL PROFET BEITE inneholder byggesteiner for økt produksjon av melkefett.

- Beitegras har et høyt innhold av flerumettede fettsyrer. Når disse kommer ned i vomma reduseres fibernedbrytninga og gir dermed et lavere innhold av fett i melka. Vomstabilt og mettet vegetabilsk fett i kraftfôret motvirker reduksjonen av fettinnhold i mjølka og bidrar til økt mjølkepris.

EFFEKTEN av Formel Profet Beit vil være størst hvis det brukes som eneste kraftfôr, men det er også mulig å bruke dette som grunnkraftfôr sammen med Formel Elite eller Formel Premium.

- Ved bruk av et norskbasert kraftfôr i miksen sammen med grovfôret, vil Formel Profet Beite passe godt som robotkraftfôr. Tilsetting av kraftfôr sammen med grovfôret vil også bidra til økt grovfôropptak, noe som er gunstig for å øke fettprosenten i melka, sier Haga Kaldahl. Han understreker at man må tilpasse kraftfôrnivået til beitekvaliteten for å opprettholde et godt vommiljø og høyt fettinnhold i mjølka.

ROBOT: - Formel Profet Beite passe godt som robotkraftfôr, sier Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv i FK Agri.
ROBOT: - Formel Profet Beite passe godt som robotkraftfôr, sier Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv i FK Agri.

- Ved beiteslipp på godt beite bør kraftfôret reduseres med 1-3 kg avhengig av kraftfôrnivå. Reduksjonen bør skje samme dag som beiteslipp. Det er stor fordel at kyrne får begrensa beitetilbud de første dagene, slik at overgangen for vomma ikke blir for brå. Opplever du at kyrne ikke vil ta opp kraftfôrrasjonen, betyr det at de blir tildelt for mye kraftfôr.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Gullet ligger i randsonene