Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt virus truer tomatproduksjonen

Foto: Bethi Dirdal Jåtun
Foto: Bethi Dirdal Jåtun

Tomatbrunflekkviruset har spredt seg både til USA og flere europeiske land. Viruset er svært smittsomt og vanskelig å bli kvitt.

NIBIO har vurdert at sannsynligheten for utbrudd er svært høy. Derfor har Mattilsynet innvilget et overvåkings- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus i Norge i 2021.

Annonse

Mattilsynet skal ta ut prøver av tomatplanter, og NIBIO skal analysere dem. Fra januar til mars skal det samles inn minst 250 prøver fra produksjon av småplanter til tomatproduksjon. I august skal det samles inn 150 prøver fra veksthus der det produseres tomater.

– Dersom det blir utbrudd i ett eller flere norske gartnerier, kan tapene, og dermed erstatningsbeløpene, komme opp i mellom ti og 100 millioner kroner, avhengig av omfanget, sier NIBIO-forsker Dag-Ragnar Blystad.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Framoverlent på Finnøy