Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nyttig for nye bønder

– Mentorordninga fungerer kjempebra. Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger, sier Mette Feten, som er ansvarlig for mentorordninga i NLR.

KOBLES: Her møtes mentorparene i Sogn og Fjordane i 2019 til ei samling. Foto: NLR
KOBLES: Her møtes mentorparene i Sogn og Fjordane i 2019 til ei samling. Foto: NLR

Mentorordninga er for nye bønder eller bønder som har startet opp med en ny produksjon. Disse blir koblet sammen med en erfaren bonde, som de bruker som diskusjonspartner og veileder. Samarbeidet varer i ett år.

– For 2021 var det 243 søkere til 131 plasser. Da fikk vi fire millioner kroner over jordbruksavtalen til ordninga. Neste år er tilskuddet redusert til tre millioner kroner. Når det kommer mange søknader, blir unge bønder under 35 år prioritert, forteller Feten.

BØNDENE SOM ER MENTORER, får et honorar på 8 000 kroner for selve mentoringen. I tillegg mottar de reise- og møtegodtgjørelse.

Alle mentorparene er koblet til en regionkontakt i NLR. Før de starter opp, får de opplæring i hva ordninga går ut på. Opplæringa skjer fylkesvis.

Annonse

– Vi ser til at de passer i lag og har god kjemi. Det er viktig at mentoren har forståelse for at de er forskjellige, sier Feten.

TILBAKEMELDING: – Flere av de nye bøndene sier det ikke hadde gått så bra med dem uten mentoren, sier  prosjektansvarlig Mette Feten. Foto: NLR
TILBAKEMELDING: – Flere av de nye bøndene sier det ikke hadde gått så bra med dem uten mentoren, sier prosjektansvarlig Mette Feten. Foto: NLR

PROSJEKTANSVARLIG for mentorordninga i NLR opplyser at de har flest mentorpar på melk og grovfôr. De har også mange på sau, noen på Inn på tunet og småskala grønnsakproduksjon, i tillegg til andre tradisjonelle produksjoner.

– Flere av de nye bøndene sier det ikke hadde gått så bra med dem uten mentoren. Selv om nye bønder har en kårkall hjemme på bruket, kan de ha nytte av å ha en mentor som ser med nye øyne på drifta. Flere starter også opp ny produksjon på gården, som tidligere eier ikke har erfaring med, sier Feten.

Søknadsfristen for mentorordninga er 1. desember.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vil øke marginene med bedre grovfôr